Zamamijima Matsuri
Zamamijima Matsuri

งานเทศกาลฤดูร้อนประจำเกาะซามามิที่ผู้คนบนเกาะได้ร่วมสนุกในทุกๆ ปี ไม่เพียงแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้น

นอกจากการจัดกิจกรรมบนเวทีทั้งการแสดงกลองเอซา การแสดงร่ายรำริวกิวบุโย การเต้นระบำฮาวายเอี้ยนฮูล่า และการแสดงจากวงดนตรีที่มีชื่อเสียงบนเกาะ ก็มีร้านค้าแผงลอยที่ตั้งอยู่เรียงรายโดยรวบรวมของอร่อยบนเกาะเอาไว้ ซึ่งคับคั่งด้วยผู้คนจำนวนมาก และในช่วงท้ายสุดของงานเทศกาลก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงดอกไม้ไฟด้วย

วันที่ 2019/08/24 (18:00 - 21:00)
สถานที่จัดงาน Zamami Port Terminal Plaza Zamami, Zamami-Village, Shimajiri District, Okinawa
ค่าธรรมเนียม ฟรี
ที่จอดรถ ไม่มี
เว็บไซต์ https://www.vill.zamami.okinawa.jp/tourismIndex.html