Okinawa Zoo & Museum Flower Festival (Okinawa Kodomono-kuni Hana Matsuri)

Okinawa Zoo & Museum Flower Festival (Okinawa Kodomono-kuni Hana Matsuri)沖縄こどもの国花まつり

ยกเลิกการจัดงานแล้ว

เทศกาลดอกไม้ที่เหล่าบรรดาดอกไม้ซึ่งเบ่งบานในโอกินาวาช่วงฤดูหนาวจะออกมาสร้างสีสันไปทั่วทั้งสวน ไม่เพียงแค่สีสันบนตัวดอกไม้เท่านั้น แต่จะได้ชมดอกหญ้ากันในรูปแบบสามมิติด้วย

สถานที่จัดงาน OKINAWA ZOO&MUSEUM
ค่าธรรมเนียม มีค่าใช้จ่าย
ที่จอดรถ มี / ฟรี
เว็บไซต์ https://www.okzm.jp/