VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

ความรู้พื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยว

การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

หนังสือเดินทาง

กรุณาพกหนังสือเดินทางติดตัวเอาไว้อยู่เสมอในระหว่างเดินทาง เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน

เมื่อทำหนังสือเดินทางหาย

วีซ่า

กรุณาตรวจสอบว่ามีความจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางจากประเทศของตนเองมาท่องเที่ยวยังญี่ปุ่น (โอกินาว่า) หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า (English) (External Link)

เกี่ยวกับการได้รับการยกเว้นวีซ่า โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (English) (External Link)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ขอแนะนำให้ทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศก่อนออกเดินทางเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะเดินทาง เนื่องจากอาจมีกรณีที่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดการชดเชยและเงื่อนไขการทำประกันภัยจากบริษัทประกันภัยในแต่ละแห่ง

 

ขั้นตอนทางศุลกากร

เป็นหน้าที่ของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกคนที่จะต้องทราบว่าสิ่งใดเป็นสิ่งของต้องควบคุมหรือสิ่งของที่ห้ามเมื่อเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยต้องสำแดงรายการสิ่งของดังกล่าวโดยละเอียดในแบบฟอร์มของทางศุลกากร

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสิ่งของควบคุมและสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ของทางศุลกากรญี่ปุ่น

ตัวอย่างกลุ่มสิ่งของควบคุม : เงินสด สินค้าแบรนด์เนมที่เป็นของปลอม ยาเสพติด พืชและสัตว์ ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เป็นต้น

เกี่ยวกับการยื่น “หนังสือแจ้งแสดงสิ่งของพกพา-สิ่งของจัดส่งแบบแยกต่างหาก” (English) (External Link)

เกี่ยวกับรายการสินค้าควบคุม (English) (External Link)

 

ข้อมูลควรทราบเกี่ยวกับสภาพในท้องถิ่น

สกุลเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา

สกุลเงินที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินเยน (Yen) เมื่อคำนวณออกมาเป็นเงินเยนญี่ปุ่นแล้ว หากนำเงินสดเข้ามาญี่ปุ่นมากกว่า 1,000,000 เยน จำเป็นต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ และร้านค้าเล็ก ๆ บางแห่งอาจไม่รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนั้น จึงควรเตรียมเงินสดที่จำเป็นต้องใช้เอาไว้ โดยสามารถแลกเงินได้ตามจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินหรือตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัด

ชนิดของเงิน

เหรียญ : 1 เยน, 5 เยน, 10 เยน, 50 เยน, 100 เยน, 500 เยน

ธนบัตร : 1,000 เยน, 5,000 เยน, 10,000 เยน

ธนบัตรแบบ 2,000 เยนเป็นธนบัตรที่หายาก แต่บางครั้งอาจมีการใช้งานบ้าง

 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

โอกินาว่าอาจมีอากาศร้อนและมีแดดแรงมากได้ จึงขอให้เตรียมป้องกันภาวะลมแดดและการโดนแสงแดดโดยตรง นอกจากนี้ ขอให้เตรียมตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้า เนื่องจากสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามฤดูกาล

ปฏิทินฤดูกาลของโอกินาว่า

 

แรงดันไฟฟ้าและเต้าเสียบ

ในกรณีที่นำปลั๊กเต้าเสียบมาด้วย ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับกับแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในญี่ปุ่นได้หรือไม่ เต้าเสียบที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบ A มีแรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ และความถี่ 60 เฮิร์ซ กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดของประเทศญี่ปุ่น หรือเตรียมเครื่องแปลงไฟมาตามความจำเป็น

 

อินเทอร์เน็ต

หากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว คุณสามารถเลือกใช้วิธีการหลัก ๆ ได้ดังต่อไปนี้

Be.Okinawa Free Wi-Fi

เป็นบริการ Wi-Fi ฟรีที่แนะนำโดยจังหวัดโอกินาว่า

มีบริการสัญญาณ Wi-Fi ฟรีทั่วเมืองและตามบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่พื้นที่ให้บริการ

คู่มือการใช้งาน (English)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถามจากสถานที่ในแต่ละแห่ง

Wi-Fi แบบพกพา

มีบริการให้เช่าอุปกรณ์เราเตอร์ Wi-Fi สำหรับพกติดตัว โดยสามารถไปรับและคืนได้ที่สนามบิน กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการในแต่ละราย

ซิมการ์ดให้เช่า

คุณสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ในญี่ปุ่นได้โดยใส่ซิมการ์ดลงไปในอุปกรณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ ราคา และวิธีการซื้อ กรุณาติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการในแต่ละราย

 

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ขอให้ตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้เผื่อในกรณีเกิดภัยพิบัติในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยว

พายุไต้ฝุ่น

แผ่นดินไหวและสึนามิ

ข้อมูลภัยพิบัติ (English) (External Link)

ข้อมูลสำหรับกรณีที่คุณประสบปัญหาต่าง ๆ

หนังสือเดินทางสูญหาย

หากหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณาดำเนินการยื่นเรื่อง “ใบแจ้งความของหาย” ที่สถานีตำรวจในญี่ปุ่น

หลังจากนั้น ขอให้ติดต่อไปยังสถานทูตของประเทศตนที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

รายชื่ออุปทูตต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น (English) (External Link)

 

หมายเลขฉุกเฉิน

โทร 110 เรียกตำรวจเพื่อรายงานอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม

โทร 119 เรียกรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงในกรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือไฟไหม้

โทร 118 เพื่อรายงานอุบัติเหตุทางทะเล

 

 

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับโรคและการบาดเจ็บที่ไม่จำเป็นต้องเรียกรถพยาบาล

“Be.Okinawa ศูนย์รับแจ้งข่าวสารล่ามทางการแพทย์“

เป็นบริการที่จังหวัดโอกินาว่าจัดเตรียมไว้เพื่อรับแจ้งอาการป่วยผ่านทางโทรศัพท์ แล้วให้คำปรึกษาและแนะนำคลินิกที่สามารถให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศได้

หมายเลขโทรศัพท์ : 0570-050-235(เบอร์ติดต่อภายในญี่ปุ่น)

ภาษาที่รองรับ : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ปักกิ่ง, กวางตุ้ง) ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเนปาล ภาษามาเลเซีย ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย

 

การให้คำปรึกษาปัญหาผู้บริโภค

สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หากพบปัญหาผู้บริโภคที่ร้านค้า ร้านอาหาร ระบบขนส่ง สถานที่พัก เป็นต้น โปรดติดต่อเราได้

โทร. 03-5449-0906 *มีค่าธรรมเนียมการโทร

ภาษาที่รองรับ : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียตนาม และภาษาญี่ปุ่น

วันธรรมดา เวลา 10:00-16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม)

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่า (สำหรับนักท่องเที่ยว)

ศูนย์บริการภาษาต่างประเทศจังหวัดโอกินาว่า

 

DISCOVER OKINAWA HANDBOOK (PDF)

คู่มือท่องเที่ยวโอกินาว่า เพื่อความปลอดภัยและสบายใจ (PDF)

ข้อจำกัดในการถือสัมภาระขึ้นเครื่องบินโดยสาร (PDF)

Simple Communication Sheet for Disasters (PDF)

Typhoon Preparedness Manual (PDF)

ระวังสัตว์น้ำอันตราย