พายุไต้ฝุ่น

การเข้าใกล้ของพายุไต้ฝุ่น

โอกินาว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นได้ง่าย จึงขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังและวิธีการรับมือเมื่อยามที่พายุไต้ฝุ่นเข้ามา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

Wind Forecast

 • *source: windy.com

* พายุไต้ฝุ่นเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจะทำให้เกิดลมแรง คลื่นสูง และฝนตกหนักในเวลาเดียวกัน โอกินาว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามายังบริเวณใจกลางพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ในกรณีที่มีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาใกล้ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศทั้งในช่วงก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวและในระหว่างที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ เนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีผลกระทบต่อแผนการท่องเที่ยวของคุณ

ข้อควรระวังเมื่อพายุไต้ฝุ่นเข้าใกล้

 • พายุไต้ฝุ่นที่เข้าใกล้จะทำให้เกิดระดับน้ำทะเลสูงและคลื่นทะเลสูง ดังนั้นบริเวณใกล้ชายฝั่งและกลางทะเลอาจเป็นอันตรายได้
 • จะมีการออกประกาศเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และการเตือนภัยพิเศษ โดยอ้างอิงจากสถานการณ์ของสภาพอากาศ จึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลอัปเดตล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

สามารถตรวจสอบประกาศเตือนภัยและสัญญาณเตือนภัยที่มีการออกประกาศได้ที่นี่ : Okinawa disaster prevention information portal
สามารถตรวจสอบแผนที่สภาพอากาศล่าสุดได้ที่นี่ : Japan Meteorological Agency
เมื่อมีปัญหาทางด้านภาษา : หากต้องการความช่วยเหลือเรื่องเรื่องภาษา
แอปแจ้งเตือนข้อมูลที่รองรับการแจ้งเตือนแบบ Push สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ : Safety tips

ผลกระทบต่อระบบขนส่งคมนาคม

เส้นทางเดินอากาศ

 • ในกรณีที่พายุไต้ฝุ่นเข้ามาใกล้ เที่ยวบินและเรือที่เดินทางเข้า-ออกโอกินาว่าอาจหยุดให้บริการได้
 • สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน โปรดตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของเที่ยวบินต่าง ๆ กับทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทางสายการบินที่คุณใช้บริการอยู่
  สามารถตรวจสอบข้อมูลสายการบินได้จากหน้านี้

เส้นทางเรือ

 • การเดินเรืออาจหยุดให้บริการได้เนื่องจากมีคลื่นสูง
 • การเดินเรือจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเป็นระยะเวลายาวนานกว่าเครื่องบิน ดังนั้นจึงควรเตรียมแผนสำรองไว้ในกรณีที่มียกเลิกการเดินเรือ
 • จุดประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามของบริษัทเดินเรือส่วนใหญ่จะให้บริการเฉพาะภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นหากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลภาษาต่างประเทศ ศูนย์บริการภาษาต่างประเทศจังหวัดโอกินาว่า

รถบัส-รถไฟฟ้าโมโนเรล

 • รถบัสและรถไฟฟ้าโมโนเรลจะหยุดให้บริการเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนได้กับทางที่พัก หรือติดต่อสอบถามทางศูนย์บริการข้อมูลภาษาต่างประเทศของจังหวัดโอกินาว่า ศูนย์บริการภาษาต่างประเทศจังหวัดโอกินาว่า

การขับขี่รถยนต์

 • อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นจะส่งผลทำให้การขับขี่รถยนต์มีความยากลำบาก จึงขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์ได้ กรุณาขับขี่อย่างระมัดระวังโดยใช้ความเร็วต่ำ
 • สัญญาณไฟจราจรอาจหยุดทำงานเนื่องจากไฟดับ จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตรงบริเวณทางแยกต่าง ๆ
 • อาจมีการห้ามไม่ให้มีการสัญจรในบริเวณสะพานและทางด่วน ดังนั้นโปรดกลับที่พักโดยเร็วก่อนพายุไต้ฝุ่นจะเข้ามา

รถแท็กซี่

 • รถแท็กซี่จะไม่สามารถให้บริการในระยะไกลได้หากพายุไต้ฝุ่นเข้ามาถึงแล้ว
  กรุณาออกเดินทางไปยังที่หมายก่อนที่พายุไต้ฝุ่นจะเข้ามา ไม่เช่นนั้นการเดินทางจะยากลำบากมาก

การพักค้าง

 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิกห้องพักในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักได้เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นจะมีความแตกต่างกันตามสถานที่พักแต่ละแห่ง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางที่พักแต่ละแห่ง
 • กรณีที่เที่ยวบินขากลับถูกยกเลิก โปรดรีบจัดการหาที่พักในทันที

การท่องเที่ยวในยามที่มีพายุไต้ฝุ่น

 • เมื่อมีประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นออกมาแล้ว จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งขึ้น เนื่องจากจะไม่สามารถใช้บริการการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นส่วนใหญ่
 • สถานการณ์การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่ารถเที่ยวแรกจะให้บริการตามปกติ แต่รถเที่ยวต่อ ๆ ไปอาจหยุดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศ จึงขอให้คอยระมัดระวังอยู่เสมอ

1. กรณีที่รถบัสประจำทางหยุดให้บริการ

เมื่อรถบัสประจำทางหยุดให้บริการ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็จะปิดให้บริการเช่นกัน จึงขอให้เลื่อนเวลาการเดินทางออกไปข้างนอกแล้วรอดูสถานการณ์อยู่ภายในที่พัก

2. กรณีที่รถบัสประจำทางยังเปิดให้ให้บริการ

กรุณาตรวจสอบข่าวอัปเดตสถานการณ์การเปิด-ปิดบริการจากทางเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง

แม้พายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวออกไปแล้ว แต่คลื่นสูงและลมแรงจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การอยู่ใกล้ทะเลจึงอาจเป็นอันตรายได้ ในกรณีที่มีกำหนดการจะเล่นกีฬาทางน้ำ ขอให้พิจารณาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่น ๆ แทน

คู่มือการรับมือกับพายุไต้ฝุ่น [PDF:14MB] (การปฏิบัติตนเมื่อมีพายุไต้ฝุ่น, แนะนำสนามบิน, ที่อยู่และข้อมูลติดต่อกับทางสายการบิน ฯลฯ)