Be.Okinawa ศูนย์การติดต่อหลายภาษา

ประกาศแจ้งเรื่องการโอนงาน

เนื่องด้วยศูนย์บริการติดต่อภาษาต่างประเทศซึ่งดำเนินงานภายใต้องค์การของเรา จะหมดวาระในวันที่ 31 มีนาคม
จึงขอสิ้นสุดการให้บริการทางอีเมลแอดเดรส และการติดต่อสอบถามผ่านทางเมลจาก Visit Okinawa ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในตอนนี้ ทางเราขอขอบพระคุณที่ท่านใช้บริการมาโดยตลอด
ท่านสามารถใช้บริการทางโทรศัพท์หรือ Skype ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ภาษาไทย
Navi Dial : 0570-077207 *For call in Japan only
Skype: call-center-th01/02
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป บริษัท NTT MARKETING ACT จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินงาน
ซึ่งบริการนี้จะเปิดให้ท่านใช้ต่อไปในรูปแบบของการบริการเพื่อสาธารณะที่ดำเนินการโดยจังหวัดโอกินาว่า

ขณะนี้ทางเราได้จัดเตรียมโฮมเพจและเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับศูนย์บริการติดต่อภาษาต่างประเทศ
และกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาว่าได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ
ดังนั้นจึงขอให้ท่านใช้บริการนี้อีกครั้งหลังจากวันที่ 1 เมษายน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

FAQ


ข้อมูลการบริการ

เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งจังหวัดโอกินาว่าจะบริการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
สามารถช่วยแนะนำการท่องเที่ยวและบริการล่ามแนะแนวในการ รับมือภัยพิบัติ ฯลฯ ได้ทางโทรศัพท์และSkypeและทางอีเมล

เวลาเปิดบริการ : 9:00-21:00
ภาษาที่รองรับ :
อังกฤษ(English), อักษรจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม(繁體中文), อักษรจีนตัวย่อ(简体中文), เกาหลี(한국어), ไทย

บริการฟรี ชำระเพียงค่าโทรศัพท์เท่านั้น

โทรศัพท์ 0570-077207
For call in Japan only
+81-98-851-3133
For international call
Skype ID call-center-th01 / call-center-th02


ยกตัวอย่างการใช้บริการ เช่น

  • ช่วยบอกวิธีการไปโรงแรมหน่อย
  • ช่วยแนะนำข้อมูลกิจกรรมร่วมได้ในระหว่างเราอยู่ในโอกินาว่าหน่อย
  • ช่วยบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำหน่อย
  • ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับเกาะให้หน่อย
  • ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารให้หน่อย

ภาษาอื่น ๆ


เว็บไซต์ภาษาไทย