VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

มาตรการ แนวทางการรับมือ โควิด-19

แก้ไขล่าสุด เดือนมีนาคม 2021

เพจนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

แนวทางสำหรับสนามบิน

 • ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานต้อนรับลูกค้าหรือพนักงานทำความสะอาดสวมถุงมือ
 • สถานที่จำพวกห้องพักชั่วคราวตอนกลางคืนหรือเล้าจ์ จะต้องลงบันทึกการใช้บริการและการเปลี่ยนเครื่องนอนทุกครั้ง และรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาบน้ำก่อนเข้านอน
 • สิ่งของเครื่องใช้ที่พนักงานสัมผัสในระหว่างทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนกะหรือผลัดเวรจะต้องฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
 • นำแอลกฮอล์เช็ดมือไปตั้งไว้ในจุดที่จำเป็นต่างๆ เช่น ทางเข้าอาคารสนามบิน
 • ขอความร่วมมือให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร หรือเด็กทารก
 • ถ่ายเทอากาศเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะ สถานที่ที่เป็นจุดอับไม่มีอากาศถ่ายเทจะต้องปิดเป็นพื้นที่ห้ามเข้า
 • โต๊ะและเก้าอี้ ต้องจัดวางใหม่ เพื่อหลีกเหลี่ยง หลัก 3 ประการของการเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิด และห้ามใช้ที่นั่งบางส่วน เป็นต้น
 • ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องยืนต่อแถว เช่น เคาเตอร์เช็คอิน เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ จุดรับฝากสัมภาระ จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้าที่ยืนต่อแถว โดยทำสัญลักษณ์ที่พื้นในบริเวณที่ลูกค้ายืนรอโดยเว้นระยะเท่าๆกัน ทั้งนี้ควรเว้นระยะที่ 2 เมตร หรือต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • รณรงค์ให้เช็คอินแบบหลีกเลี่ยงการสัมผัส เช่น เช็คอินล่วงหน้าก่อนถึง ใช้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ เครื่องรับฝากสัมภาระอัตโนมัติ เพื่อหลีกเหลี่ยงการยืนต่อแถว


 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงในทุกจุดที่พนักงานขับรถและผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ
 • ป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอยจากการไอหรือจามระหว่างพนักงานรถบัสและผู้โดยสาร โดยติดตั้งแผ่นกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังทั้งนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่
 • เปิดแอร์แบบหมุนเวียนอากาศเอาอากาศภายนอกเข้ามาหรือเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทในรถ พร้อมกับติดป้ายให้ผู้โดยสารทราบว่า บนรถมีมาตรการระบายอากาศ เพื่อให้ผู้โดยสารใช้บริการได้อย่างอุ่นใจ
 • ตรวจเช็คให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้บริการจริงของผู้โดยสารแล้วนำไปกำหนดวิธีป้องกันการติดเชื้อ เช่น การห้ามนั่งเก้าอี้บางส่วนบนรถ, การติดตั้งแผ่นกั้นที่เก้าอี้คนขับ, การเพิ่มเที่ยวรถชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างคนขับกับผู้โดยสารและระหว่างผู้โดยสารด้วยกัน ทำให้ผู้โดยสารและพนักงานได้อยู่ในสภาพแวดล้อมบนรถที่วางใจได้
 • พนักงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้งในการยื่นรับค่าโดยสาร รับส่งกระเป๋าสัมภาระ และขนย้ายกระเป๋าสัมภาระ
 • จัดเตรียมและวางแอลกฮอล์เช็ดมือไว้ภายในรถ และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเช็ดมือด้วยแอลกฮอล์ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง
 • ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยืนต่อแถวรอรถบัสที่ป้ายรถภายในอาคารสนามบิน เว้นระยะห่างทางกายภาพ(Phisical Distance)ระหว่างกันให้มากที่สุด ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในอาคาร โดยจะมีการเปิดประตูทางเข้าออกไว้เพื่อถ่ายเทอากาศให้ได้มากที่สุด
 • ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในรถ
 • รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distance)โดยงดการสนทนา และขอความร่วมมือให้นั่งเว้นระยะห่างระหว่างกัน
 • ขอความร่วมมือให้ชำระค่าโดยสารด้วยบัตร Okica ขอความร่วมมือให้ชำระค่าโดยสารด้วยบัตร Okica เพื่อขึ้นลงรถอย่างสะดวกรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด


 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงในทุกจุดที่พนักงานขับรถและผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ
 • ป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอยจากการไอหรือจามระหว่างคนขับและผู้โดยสาร โดยการติดตั้งแผ่นกั้นระหว่างคนขับกับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง
 • พิจารณานำระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละผู้ประกอบการ
 • ดำเนินการป้องกันด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารใช้บริการได้อย่างหมดกังวล เช่น สอบถามความยินยอมของลูกค้า แล้วจึงเปิดแอร์แบบหมุนเวียนอากาศ หรือเปิดกระจก เพื่อถ่ายเทอากาศภายในรถ และติดป้ายแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้กำลังเปิดถ่ายเทอากาศภายในรถ
 • หลังจากผู้โดยสารลงรถแล้ว จะต้องเปิดกระจกระบายอากาศภายในรถอยู่เสมอ
 • ในการยื่นรับค่าโดยสาร จะต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับผู้โดยสาร และหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถแล้วจะต้องเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้ง
 • กรณีที่มีนั่งด้านหลังแบบหลายที่นั่ง ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้นั่งที่เบาะหลังสุดก่อน


 • ติดตั้งแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ตามบริเวณต่างๆเช่น ทางเข้าสำนักงานขาย เพื่อให้ผู้มาติดต่อใช้เช็ดมือฆ่าเชื้อ
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง ในจุดต่างๆเช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ เครื่องโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์และเมาส์ที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พวงมาลัยรถ เกียร์ ด้ามจับประตู และเบาะนั่งก่อนส่งมอบรถเช่าให้ลูกค้า
 • อธิบายให้ลูกค้ารับทราบว่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและเปิดระบายอากาศภายในรถเสมอระหว่างใช้งาน
 • หลังรับรถคืนจากลูกค้าแล้วจะต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อและระบายอากาศภายในรถทุกครั้ง ในบริเวณที่ลูกค้ามักสัมผัส เช่น พวงมาลัย คอนโซลรถ ด้ามจับประตู


 • ติดตั้งวางแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เครื่องจำหน่ายตั๋ว เครื่องตรวจตั๋ว ราวจับ อยู่เป็นประจำ
 • ทำความสะอาดภายในรถไฟด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่เสมอ และเปิดหน้าต่างแต่ละขบวนเพื่อถ่ายเทอากาศ
 • สวมหน้ากากอนามัยและงดการสนทนา
 • แจ้งให้ผู้โดยสารรับทราบเรื่องการเปิดถ่ายเทอากาศภายในรถไฟ
 • หลีกเลี่ยงการใช้รถไฟในช่วงเวลาแออัด


 • แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่สำหรับอาคารท่าเรือNaha, Tomari, Shinko
 • ติดตั้งแอลกฮอล์เช็ดมือ
 • ติดตั้งแผ่นกั้น เช่น แผ่นอะคิลิก หรือผ้าม่านพลาสติกใส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากละอองฝอยจากการไอหรือจามตามบริเวณเคาเตอร์หรือจุดประชาสัมพันธ์ของท่าเรือที่พนักงานต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ผู้โดยสารที่อยู่ตรงเคาเตอร์ในท่าเรือ หรือ ภายในเรือ จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเท่าๆกัน โดยควรห่าง 2 เมตรหรืออย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 1เมตร ทั้งนี้ควรให้เหมาะสมกับพื้นที่ว่างของเรือและโครงสร้างเรือแต่ละลำ
 • ควรนำระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless) ไปติดตั้งที่จุดจำหน่ายตั๋ว หรือร้านค้าภายใน
 • เปิดถ่ายเทอากาศในอาคารท่าเรือและภายในเรือ เช่นเปิดเครื่องระบายอากาศ หรือ เปิดหน้าต่างระบายเท่าที่สามารถทำได้
 • เช็ดฆ่าเชื้อทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์อยู่เป็นประจำตรงตำแหน่งที่ผู้โดยสารสัมผัส เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ สวิตซ์ไฟ ราวจับ เป็นต้น โดยเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับเครื่องมือและอุปกรณ์นั้นๆ เช่น สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์หรือคลอรีนน้ำ
 • เมื่อมีการผลัดเวรเปลี่ยนคน จะต้องเช็ดฆ่าเชื้อจุดที่พนักงานขับเรือสัมผัส เช่น พวงมาลัยเรือ ปุ่มกด หน้าจอต่างๆ ก่อนทุกครั้ง
 • วัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะขึ้นเรือด้วยกล้องวัดอุณหภูมิเฉพาะท่าเรือ Tomari หากตรวจจับพบไข้เกิน 37.5 องศา จะต้องแนะนำให้ผู้ป่วยติดต่อสถานพยาบาล


แนวทางสำหรับโรงแรม

 • เรื่องการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร เช่น ห้องพัก ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง จะต้องควบคุมให้เป็นมาตรฐานโดยให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ฟอกปรับอากาศ หากมีประตูหน้าต่างที่เปิดรับอากาศภายนอกได้ จะต้องหมั่นเปิดถ่ายเทอากาศเป็นประจำ
 • รณรงค์ให้ลูกค้าล้างมือ หรือ เช็ดมือด้วยแอลกฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าโรงแรม ร้านค้า หรือ สถานที่จัดงานต่างๆ
 • ติดป้ายแจ้งย้ำเตือน และวางแอลกฮอล์เช็ดมือไว้ตามอ่างล้างมือในพื้นที่ส่วนกลาง
 • รีเซปชั่นที่ต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตอน เช็คอิน เช็คเอาท์ จะต้องหาวิธีจัดการที่ดี เช่น ติดตั้งแผ่นกั้นใสที่เคาเตอร์กั้นระหว่างพนักงานและลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากละอองฝอยผ่านการไอหรือจาม
 • ในห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ที่มีการเสิร์ฟอาหารสไตล์บุพเฟ่ต์ ต้องขอความร่วมมือให้ลูกค้าล้างมือ,เช็ดมือด้วยแอลกฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าทุกครั้ง
 • จำเป็นต้องแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดว่า ทางโรงแรมจะปฏิบัติการเข้าพักสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้, ไอ, หวัด
 • จัดการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปิดคลุมอาหารที่จะนำเสิร์ฟ เช่น ฝาปิด หรือ พนักงานคอยบริการตักอาหาร)
 • หาวิธีตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้เข้าพัก เช่น ให้แขกที่เข้าพักกรอกแบบสอบถาม เช็คสุขภาพด้วยตนเอง ตอนที่เช็คอิน
 • แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ให้ลูกค้าทราบในขณะเช็คอิน หรือ ขณะนำทางเข้าห้องพัก และแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบว่า ถ้าในระหว่างที่เข้าพักมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของโรงแรมทันที และวางเอกสารแจ้งรายละเอียดดังกล่าวนั้นไว้ในห้องด้วยเช่นกัน
 • ในตอนที่แขกที่เข้าพักขอยืมปรอทวัดไข้ ต้องให้ความร่วมมือกับแขกที่เข้าพักอย่างเต็มที่ โดยให้ยืมแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย


แนวทางสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว

 • ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ลูกค้าแออัดอยู่ในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โดยเว้นระยะที่นั่ง หรือใช้แผ่นอะคิลิกกั้นป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอยจากการไอหรือจาม เว้นระยะเวลาต่อแถวโดยทำสัญลักษณ์ที่พื้น หรือจุดรอต่างๆ เช่น จุดชำระเงิน และประกาศให้ลูกค้าทราบว่า ทางร้านได้มีกฎจำกัดต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 • ทำมาตรการเช่น ติดตั้งแผ่นอะคิริก แผ่นพลาสติกใส ที่บริเวณที่มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าภายในร้าน
 • วางแอลกฮอล์เช็ดมือและพรมเช็ดเท้าแบบฆ่าเชื้อไว้ที่ทางเข้าออกทุกจุด เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามา หรือผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องใช้
 • ภายในร้านต้องวางจำหน่ายหน้ากากอนามัย เฟสชิลด์(Face Shield) และแอลกฮอล์เช็ดมือ(ขนาดเล็ก)
 • จุดที่ลูกค้าใช้มือสัมผัส เช่น โต๊ะ เคาเตอร์ เมนู ลูกบิดประตู ราวจับ ปุ่มกดลิฟต์ ห้องน้ำ จะต้องหมั่นเช็ดฆ่าเชื้ออยู่เป็นประจำ


แนวทางสำหรับร้านอาหาร

 • ปิดป้ายประกาศที่ทางเข้าร้าน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ไอ ห้ามไม่ให้เข้ามารับประทานภายในร้านโดยเด็ดขาด
 • จ้ดเตรียมแอลกฮอล์เช็ดมือไว้ที่ทางเข้าร้านและอ่างล้างมือ
 • ติดป้ายประกาศที่ทางเข้าร้านและภายในร้านเพื่อขอความร่วมให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนรับประทานอาหาร
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจว่า ทางร้านจำเป็นต้องเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอยและการสัมผัส ในกรณีที่ลูกค้ามีจำนวนมาก จะต้องจำกัดจำนวนคนเข้าร้าน
 • ปรับตำแหน่งและเรียงโต๊ะนั่ง โดยใช้แผ่นกั้น หรือเว้นระยะห่าง 2เมตรหรืออย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอย และที่นั่งเคาเตอร์ให้เว้นระยะเหมาะสมเพื่อไม่ให้ชิดกัน
 • เวลามีลูกค้าใหม่เข้าใช้ต่อ จะต้องเช็ดฆ่าเชื้อ โต๊ะและเคาเตอร์ก่อนทุกครั้ง
 • ร้านที่จำหน่ายตั๋วซื้ออาหาร จะต้องหมั่นเช็ดฆ่าเชื้อเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติอยู่เป็นประจำ
 • ในการชำระเงิน ควรนำระบบการชำระเงินที่หลีกเหลี่ยงการสัมผัส เช่น การจ่ายแบบ E-Money กรณีที่ต้องยื่นรับส่ง เงินหรือบัตรเครดิต ไม่ให้ยื่นรับผ่านมือโดยตรง ให้วางลงบนถาดเงินอีกที
 • ประยุกต์หาวิธีต่างๆเช่น ติดตั้งแผ่นอะคิลิกกั้นระหว่างลูกค้ากับแคชเชียร์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อผ่านละอองฝอยจากการไอหรือจาม
 • ปิดคลุมอาหารและเครื่องดื่มใน บุฟเฟ่ต์ สลัดบาร์ ดริ้งค์บาร์ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารโดนละอองฝอยจากผู้ที่เข้าใช้ หมั่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อและเปลี่ยนที่หยิบอาหารหรือให้ผู้ที่หยิบอาหารสวมถุงมือ เป็นต้น


แนวทางสำหรับการดำน้ำ

 • วางแอลกฮอล์เช็ดมือไว้ที่ทางเข้าสถานที่ และให้ พนักงานและลูกค้าเช็ดมือด้วยแอลกฮอล์ก่อนเข้าเสมอ
 • พนักงานและลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยปิดปากและจมูกให้มิดชิดในระหว่างที่อยู่ภายในสถานที่ และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาภายในสถานที่โดยเด็ดขาด
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกฎข้อควรระวังในการเข้าใช้บริการผ่านทางเวบไซต์ และหากมีอาการเจ็บป่วยให้งดเข้ามาใช้บริการและขอความร่วมมือให้ลูกค้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ใช้ระบบจองในการจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านอย่างเหมาะสม
 • จำกัดจำนวนผู้ขึ้นเรือเพื่อให้นักดำน้ำได้มีระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตรหรืออย่างน้อย 1 เมตร
 • ห้ามคุยเสียงดังบนเรือดำน้ำ
 • ทำการฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ๆมีการสัมผัสกันบ่อยๆ
 • ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มและงดสนทนากันบนเรือดำน้ำ
 • สิ่งของที่ใช้มือและปากสัมผัส เช่น แก้วน้ำ จะต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ล้างฆ่าเชื้อให้สะอาด
 • เปิดถ่ายเทอากาศในห้องบนเรือ
 • ให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ดำน้ำไปแช่ในถัง โดยให้ล้างน้ำก็อกแทน หรือไม่ก็นำกลับไปล้างที่บ้าน
 • อุปกรณ์ดำน้ำให้เช่าที่มีตำแหน่งที่สัมผัสกับปากโดยตรง เช่น ส่วนที่ต้องเอาเข้าปากของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้ากาก, สน็อกเกิ้ล, Regulator (อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ), BC และ เส้นรอง (Octopus) จะต้องล้างด้วยน้ำยาที่ผู้ผลิตแนะนำหรือน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน ฆ่าเชื้อ และเป่าแห้งให้เรียบร้อยก่อนลูกค้าจะนำไปใช้
 • อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังที่ให้เช่ายืม เช่น ชุดดำน้ำ รองเท้าบูท จะต้องล้างน้ำและเป่าให้แห้ง
 • ขอความร่วมมือให้ลูกค้านำอุปกรณ์ดำน้ำของตนเองมาใช้


แนวทางสำหรับร้านค้าปลีก

 • ดำเนินการผลักดันให้พนักงานและลูกค้าล้างมือและเช็ดแอลกฮอล์ โดยการวางแอลกฮอล์เช็ดมือไว้ตามจุดที่จำเป็นเช่น ทางเข้าหรือภายในห้องต่างๆ
 • ทำการฆ่าเชื้อทำความสะอาดเป็นประจำในจุดหรืออุปกรณ์ที่พนักงานหรือลูกค้าสัมผัสบ่อยๆ ของที่ใช้ร่วมกันเยอะๆ เช่นหน้าจอเช็คอินแบบสัมผัส โต๊ะ เก้าอี้ตามบริเวณจุดพักผ่อน หรือ โซนรับประทานอาหาร
 • ดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอยจากการไอหรือจาม โดยการติดตั้งแผ่นใสกั้นตรงบริเวณหน้าแคชเชียร์
 • รณรงค์ให้รับส่งเงินสดโดยวางผ่านถาดเงินที่หน้าแคชเชียร์
 • ส่งเสริมผลักดันให้ใช้การชำระแบบไร้เงินสด(Cashless) หรือ เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ แทนการชำระด้วยเงินสด
 • เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร้านในช่วงที่คนน้อยๆโดยแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบว่าเวลาใดบ้างที่คนเยอะ
 • สำหรับโซนที่เป็นนั่งทานในร้านหรือ EAT IN นั้นให้จัดตำแหน่งและระยะห่างให้เหมาะสม ทั้งนี้ควรให้เว้นระยะห่าง 2 เมตรหรืออย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 1เมตร รวมถึงกำหนดกฎการเข้าใช้ เช่น ไม่หันหน้าเข้าหากันในระยะใกล้ๆเวลารับประทานอาหาร ยกเว้นแต่เป็นคนในครอบครัวไม่กี่คน และงดการสนทนาเป็นเวลานาน
 • การจัดอีเว้นท์หรือการใช้สถานที่รวมกลุ่มคน เช่น สถานบันเทิง หรือ สถานบริการต่างๆ จะต้องจัดภายใต้เงื่อนไขที่ทางหน่วยงานในจังหวัดระบุไว้ ต้องพิจารณาว่าจะยังคงจัดต่อหรือยกเลิก และหากว่าจะยังคงจัดหรือเปิดดำเนินการต่อ จะต้องวางมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเหมาะสม เช่น จำกัดจำนวนคนเข้า, การพาลูกค้าไปที่โต๊ะ, วางแอลกฮอล์เช็ดมือ, สวมหน้ากากอนามัย และถ่ายเทอากาศในห้อง