เพื่อให้ทุกท่านมาเที่ยวโอกินาว่าได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ ไปพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

แก้ไขล่าสุด เดือนมีนาคม 2021

จังหวัดโอกินาว่าได้วางมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

 • ระบายอากาศอยู่เสมอ
 • ระบายอากาศอยู่เสมอ
 • หลีกเลี่ยงความแออัด
 • หลีกเลี่ยงความแออัด
 • วัดอุณหภูมิร่างกาย
 • วัดอุณหภูมิร่างกาย
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • ล้างมือให้สะอาด
 • ล้างมือให้สะอาด
 • ติดตั้งแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ
 • ติดตั้งแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ
 • รักษาโซเซียลดิสแทนซ์ หรือระยะห่างทางสังคม
 • รักษาโซเซียลดิสแทนซ์ หรือระยะห่างทางสังคม

เพื่อให้ท่องเที่ยวโอกินาว่าได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ

สติกเกอร์รับรองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ทางจังหวัดโอกินาว่าได้จัดทำ “สติกเกอร์รับรองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของจังหวัดโอกินาว่า” โดยสติกเกอร์นี้จะนำไปติดตามจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ทุกท่านได้ทราบว่าร้านที่มีสติกเกอร์เป็นสถานประกอบการที่สามารถเข้ารับบริการได้อย่างปลอดภัย

Infection Prevention Measures Signs

*สติกเกอร์นี้จะออกให้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่จำแนกไว้ตามประเภทธุรกิจที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ส่งเสริมมาตรการป้องการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ประกาศโดยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Office for Novel Coronavirus Disease Control, Cabinet Secretariat, Government of Japan) หรือปฏิบัติตามแนวทางในเช็คลิสต์การป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดอย่างครบถ้วน

COVID-19 Infection Preventative Control Checklist 

นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวโอกินาว่า

ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ทางจังหวัดได้ใส่ใจถึงนักท่องเที่ยว ที่อยากให้ทุกท่านได้เที่ยวอย่างสนุกสนานและเกิดความประทับใจที่ดีจากการมาเที่ยวที่นี่ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางเราจะต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวโอกินาว่าให้ได้รับความปลอดภัยและสบายใจ จึงเรียนมาเพื่อทราบและใคร่ขอความร่วมมือมา ณ.โอกาสนี้

 • ล้างมือให้สะอาด
 • ล้างมือให้สะอาด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • รักษาโซเซียลดิสแทนซ์ หรือระยะทางสังคม
 • รักษาโซเซียลดิสแทนซ์ หรือระยะทางสังคม
 • หลีกเลี่ยงความแออัด
 • หลีกเลี่ยงความแออัด

A journey to Okinawa is brimming with possibility

บริการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ฟรี

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกระทันหันสามารถใช้บริการปรึกษาแพทย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางจังหวัดได้เตรียมพยาบาลประจำการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอาการป่วย ช่วยเหลือและแนะนำคลีนิกที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้

เวลาทำการ : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ภาษาที่รองรับ : อังกฤษ, จีน(จีนกลาง.กวางตุ้ง), เกาหลี, สเปน,โปรตุเกส,ไทย

ลิ้งก์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

ศูนย์บริการล่ามสำหรับนักท่องเที่ยวโดยJNTO

Q&A เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (ข้อมูลทั่วไป)

เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับๆไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ในโอกินาว่า

เว็บไซต์ให้คำปรึกษาเรื่องไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

Beware of heatstroke!