VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

มารยาทในการเดินทาง

คำแนะนำนี้จะบอกให้ทราบถึงมารยาทและธรรมเนียมในโอกินาว่าที่ควรทราบก่อนเดินทาง โปรดศึกษาก่อนเดินทางเพื่อให้คุณสามารถท่องเที่ยวภายในพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย

 

เมื่อเดินเที่ยวในเมือง

・เมื่ออยู่ในโอกินาว่า คุณไม่ควรทิ้งขยะตามท้องถนน อีกทั้งยังต้องแยกประเภทขยะด้วย เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ขยะเผาได้ ขยะเผาไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้โปรดระมัดระวังอย่าทิ้ง “หมากฝรั่ง” หรือบ้วน “น้ำลายและเสมหะ” ลงพื้นทางเดินตามท้องถนน

・โปรดระลึกไว้เสมอว่า ควรพูดคุยเบา ๆ เมื่ออยู่บนรถบัส รถไฟฟ้าโมโนเรล หรือในสถานที่เดียวกันกับคนในท้องถิ่น

・มีพื้นที่หลายแห่งที่ห้ามสูบบุหรี่ ดังนั้นขอให้สูบบุหรี่ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ถนนโคกูไซโดริและถนนโอกิเอโดริในเมืองนาฮะเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ หากฝ่าฝืนอาจถูกเรียกเก็บค่าปรับ

・ในโอกินาว่าจะไม่นิยมเปลือยท่อนบนเดินไปมา และไม่นิยมสวมชุดว่ายน้ำหรือเปลือยท่อนบนเดินนอกบริเวณชายหาด

 

เมื่อรับประทานอาหาร

・โปรดระมัดระวังหลีกเลี่ยงการรับประทานเหลือเมื่อเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ หากมีอาหารเหลืออาจถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มได้ และโปรดอย่านำอาหารหรือเครื่องดื่มออกจากร้าน

・โต๊ะอาหารของแต่ละร้านมีไว้สำหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของร้านนั้น ๆ ดังนั้นโปรดอย่านำอาหารจากที่อื่นเข้าไปรับประทานในร้าน อีกทั้งโปรดอย่าทิ้งเปลือกผลไม้หรือก้างปลาลงบนพื้น แต่ให้วางไว้บนจานหรือให้พนักงานมาเก็บไปตามความสะดวก

・ร้านบางแห่งอาจมี “น้ำดื่ม” และ “ผ้าเปียกเช็ดมือ” ให้บริการ คุณสามารถขอเพิ่มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่จะไม่สามารถนำติดตัวกลับได้

・ร้านนั่งกินดื่มแบบอิซากายะจำนวนมากมักเสิร์ฟอาหารจานเล็กที่คุณไม่ได้สั่ง ซึ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย โดยจะมีการเก็บค่าอาหารจานเล็กนี้เพิ่มตามธรรมเนียมญี่ปุ่นประมาณ 200-500 เยน ราคาจะแตกต่างกันไปตามร้าน หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้จากทางร้านโดยตรง

 

อื่น ๆ

・สถานที่บางแห่งอาจต้องถอดรองเท้าหรือเปลี่ยนเป็นรองเท้าสลิปเปอร์เพื่อเข้าไปด้านใน

・ไม่มีธรรมเนียมการจ่ายทิปเมื่อซื้อของ รับประทานอาหาร ใช้บริการที่โรงแรม หรือแม้กระทั่งเมื่อใช้บริการแท็กซี่

・ห้องน้ำของญี่ปุ่นแบ่งเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ รูปแบบญี่ปุ่นและตะวันตก โปรดใช้ห้องน้ำให้ถูกต้องเหมาะสมและเอื้อเฟื้อคำนึงถึงผู้ใช้บริการคนถัดไปด้วย

→วิธีใช้ห้องสุขา

 

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อแนะนำการท่องเที่ยวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

→DISCOVER OKINAWA handbook