วิธีใช้ห้องสุขา
วิธีใช้ห้องสุขา

ญี่ปุ่นมีห้องน้ำหลักๆ อยู่สองแบบ
จำไว้ว่าจะมีคนมาใช้ต่อ ดังนั้น ใช้สุขาอย่างมีมารยาทด้วย

แบบตะวันตก

เปิดฝาและวางที่รองนั่ง
ฝาควรจะอยู่ด้านหลังคุณเมื่อนั่งลง
เมื่อเสร็จธุระแล้ว ใช้กระดาษชำระที่มีให้ และทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วลงในโถส้วม
อย่าลืมกดน้ำทุกครั้งด้วยปุ่มหรือคันโยกที่มีให้

แบบญี่ปุ่น

นั่งคร่อมโถส้วมโดยให้ส่วนที่นูนขึ้นมาอยู่ทางด้านหน้าของคุณ
เมื่อเสร็จธุระแล้ว ใช้กระดาษชำระที่มีให้ และทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วลงในโถส้วม
อย่าลืมกดน้ำทุกครั้งด้วยปุ่มหรือคันโยกที่มีให้