VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

Nature

สมบัติในท้องทะเล: แนวปะการังของโอกินาวะเพื่ออนาคต

บนชายด้านฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของโอกินาวะ หมู่บ้านออนนะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องจุดดำน้ำ อย่างเช่น แหลมมันซาโม (Cape Manza) และถ้ำสีน้ำเงิน (Blue Cave) และหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเรียกเล่นๆ ว่าหมู่บ้านปะการัง (Coral Village) องค์กรในท้องถิ่น เช่น สหกรณ์ประมงหมู่บ้านออนนะ และ Okinawa Diving Service Lagoon (ศูนย์ลากูนให้บริการดำน้ำโอกินะวะ ) ได้ดำเนินการปกป้องและฟื้นฟูแนวปะการังอันล้ำค่ามาเกือบสองทศวรรษ

ocean

วิกฤตปะการังคือวิกฤตของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

หมู่เกาะโอกินาวะนั้นล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลอุ่นใส ล้อมรอบไปด้วยแนวปะการัง ปะการังอ่อนนั้นอาจมองดูคล้ายพืช ส่วนปะการังแข็งนั้นก็มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกองหิน ปะการังทั้งหมดนี้เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยร่วมกันเป็นอาณานิคม สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้รวมกันเป็นโครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ และจึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยให้กับพืชและสัตว์อีกหลายชนิด แนวปะการังเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายที่สุดในโลก และโอกินาวะก็โชคดีที่มีแนวปะการังเหล่านี้อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่เมตร

fish
coral reefs

แนวปะการังของโอกินะวะนั้นมีคุณประโยชน์มากมาย โดยพื้นฐานแล้ว แนวปะการังนี้เป็นแหล่งรวมของปลาหลากหลายชนิดที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน และลดความรุนแรงของคลื่นลมในช่วงที่มีพายุไต้ฝุ่น ปัจจุบันแนวปะการังเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยนักดำน้ำลึกและนักดำน้ำตื้นต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสความงามของท้องทะเลและชีวิตใต้ท้องทะเล มีการวิจัยทางทะเลที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น Okinawan Institute of Science and Technology Graduate University :OIST (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โอกินนาวะ), University of the Ryukyus (มหาวิทยาลัยริวกิว) และ Okinawa Churashima Foundation (มูลนิธิโอกินาวะ ชุระชิมะ) การวิจัยเหล่านี้เผยให้เห็นความลับของท้องทะเล แนวปะการังอาจมีส่วนสำคัญในการผลิตยาต่างๆ เช่น ยาปฏิชีวนะรุ่นใหม่

แนวปะการังครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่า 0.2% ของพื้นที่มหาสมุทรของโลก และด้วยเหตุนี้ปะการังจึงต้องการสภาพแวดล้อมแบบเฉพาะเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอด ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ปะการังอยู่อาศัยได้ก็คือน้ำที่อุ่น ตื้น และใส สภาพอากาศที่มีแดดส่องถึง กระแสน้ำไม่รุนแรง และระดับสารอาหารที่เหมาะสม ปะการังจะไม่เจริญเติบโตในพื้นที่ที่ไม่มีสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขเหล่านี้ และปะการังที่มีชีวิตอยู่จะตายลงหากสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่รอดได้เปลี่ยนแปลงไป

แนวปะการังได้รับความเสียหายง่ายปลาดาวมงกุฎหนามที่สามารถกินเปลือกหุ้มของปะการังแข็งได้ รวมถึงปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งที่เกิดจากการมีธาตุอาหารมากเกินไป ดินสีแดงที่ไหลบ่ามาจากการเกษตร และโครงการการพัฒนาต่างๆ ที่ทำให้เศษตะกอนต่างๆ ไปปกคลุมแนวปะการัง ภาวะโลกร้อนส่งผลให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการังในแนวปะการังส่วนใหญ่ของโลก น้ำที่อุ่นขึ้นทำให้สาหร่ายที่อยู่ในเนื้อเยื่อปะการังออกจากปะการังไป ทำให้ปะการังสูญเสียแหล่งพลังงานหลักและตายลงอย่างช้าๆ สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือโครงร่างหินปูนที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตสีขาวของปะการัง ซึ่งเป็นระบบนิเวศแนวปะการังที่ไม่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เสียหายไปด้วยเช่นกัน

coral reefs
crown-of-thorns starfish
red soil

ทำในสิ่งที่เราทำได้เพื่อคนรุ่นต่อไป

แนวปะการังอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพจากการประมงเชิงพาณิชย์ การดำน้ำที่ไม่เหมาะสม หรือการเก็บปะการัง ทะเลขยะ เป็นปัญหาเกี่ยวกับขยะที่พัดจากถนนลงสู่แม่น้ำและออกสู่ทะเล หรือขยะที่ถูกทิ้งลงในท้องทะเล แม้ว่าแนวปะการังจะเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย แต่ผู้คนและองค์กรจำนวนมากต่างก็มุ่งมั่นที่จะปกป้องระบบนิเวศที่หลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์ของโอกินาวะนี้เอาไว้

หมู่บ้านออนนะ ดำเนินการกันอย่างจริงจังเพื่อปกป้องแนวปะการังมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ในปี ค.ศ. 2003 พวกเขาสามารถส่งคืนปะการังที่เพาะเลี้ยงแล้วกลับสู่ท้องทะเลได้สำเร็จ วันเวลาผ่านไปด้วยความร่วมมือกับ OIST วิธีการทำงานของพวกเขาก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีก พวกเขาสามารถระบุได้ว่าปะการังที่ได้จากการเพาะเลี้ยงและปะการังตามธรรมชาติมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบเดียวกัน

staff is explaining

ที่ Okinawa Diving Service Lagoon นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปะการังและสามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแนวปะการังได้ เจ้าหน้าที่จะอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทางชีววิทยา ประโยชน์ และความเปราะบางของปะการัง โดยใช้คู่มือแนะนำฉบับพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยทางศูนย์เอง คุณสามารถไปยังถังที่เพาะเลี้ยงเพื่อดูว่าการช่วยเหลือนั้นทำได้อย่างไร นักท่องเที่ยวจะนำชิ้นส่วนของปะการังมาผูกติดกับคอนกรีตชิ้นเล็กๆโดยเส้นลวดเหล็ก สามารถเขียนข้อความบนแท่งคอนกรีตเพื่อระบุชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

small coral reef fragments

จากนั้นชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็กจะเจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และเมื่อมีขนาดใหญ่เพียงพอก็จะถูกนำออกไป “ปลูก” ในท้องทะเลต่อไป จุดที่มีการฟื้นฟูแนวปะการังจุดหนึ่งนั้นอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลานั่งเรือระยะเวลาสั้นๆ ไปยังอ่าวที่อยู่ถัดจากแหลมมันซาโม (Cape Manza) นักดำน้ำตื้นจะนำชิ้นส่วนปะการังไปผูกติดไว้ยังพื้นทะเล ชิ้นส่วนปะการังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแนวปะการังที่น่าตื่นตาตื่นใจ แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่ปะการังเหล่านี้จะช่วยเหลือเกื้อกูลพืชน้ำและสัตว์น้ำ และช่วยให้ชีวิตของเกาะในโอกินะวะมีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว

small coral reef fragments
coral reef
coral reef

เคล็ดลับ

  • หากคุณกำลังพายเรือเล่น ดำน้ำลึก หรือดำน้ำตื้นอยู่ในท้องทะเล ลองใช้ครีมกันแดดที่ “ปลอดภัยต่อแนวปะการัง” เช่น Coralily
    CORALILY ภาษาอังกฤษ
sunscreen
  • เมื่อดำน้ำตื้นหรือดำน้ำลึก ระมัดระวังอย่าให้ปะการังที่เปราะบางเสียหาย หากเข้ามาจากทางชายฝั่ง ระมัดระวังอย่าเหยียบปะการัง ในขณะดำน้ำลึกให้รักษาระดับการลอยตัวให้สมดุล และตรวจสอบฟิน (ตีนกบ) หรืออุปกรณ์ดำน้ำของคุณไม่ให้สัมผัสกับแนวปะการัง
  • ต้องการสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นหลังจากการดำน้ำใช่หรือไม่? 35Coffee เป็นแบรนด์กาแฟท้องถิ่นที่บริจาคยอดขาย 3.5% จากทั้งหมดให้กับกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง ซึ่งรวมถึงการเพาะเลี้ยงและการปลูกปะการัง
  • 35COFFEE *ภาษาญี ่ปุ่นเท่านั ้ น

35 coffee

โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2020
เนื้อหาโดย คริส วิลล์สัน
คริส วิลล์สัน เป็นช่างภาพ นักถ่ายวิดีโอ และนักเขียนด้านการท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในโอกินาวะมานานกว่า 20 ปี


  • การสัมภาษณ์นี้จัดทำขึ้นตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ลิ้งก์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

Okinawa Diving Service Lagoon *ภาษาญี ่ปุ่นเท่านั ้ น

เนื้อหาที่เกี่ย วขอ้ ง

ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของโอกินาว่า

จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดเพียงหนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเขตกึ่งร้อนชื้นและมีสภาพอากาศอบอุ่น ...

จุดดำน้ำ

เราไปดูจุดดำน้ำที่โอกินาว่าแสนภาคภูมิใจในแต่ละพื้นที่กันดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นเกาะหลักของจังหวัดโอกินาว่าที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและขึ้นชื่อเรื่องการดำน้ำทะเล เกาะคุเมะซึ่งมีเนินทรายสุดลูกหูลูกตา ตลอดจนพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ แ...

CATEGORY