ลิงค์
หน่วยงานราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยว, วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโอกินาว่า
อื่นๆ
National Geographic Channel
แกลเลอรี่หนัง
หน่วยงานการท่องเที่ยว