VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

โรคติดต่อจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

2021.3.29
  • ข้อมูลอัพเดท วันที่19 เดือนมีนาคม ค.ศ.2021 / โพสต์เมื่อวันที่ วันที่26 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2020

โรคติดต่อจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงมาตรการคุมเข้มการเข้าประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศอยู่ แต่เนื่องจากทางจังหวัดโอกินาว่าได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถเดินทางเข้าออกเพื่อมาเที่ยวในจังหวัดโอกินาว่าได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

จังหวัดโอกินาว่าได้วางมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและประชาชนในจังหวัดโอกินาว่า โดยได้วางแนวทางปฏิบัติต่างๆเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับผู้ที่เดินทางมาลงที่สนามบินทุกแห่งในโอกินาว่ารวมถึงสนามบินนาฮะ เป็นต้น

สามารถเช็คข้อมูลข่าวสารอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับการคุมเข้มการเข้าประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศ ได้จากที่นี่

เรียน ทุกท่านที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวโอกินาว่า
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะย่อยๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวเกาะหลักของจังหวัดโอกินาว่า เนื่องด้วยระบบทางการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพต่างๆภายในเกาะย่อยๆต่างๆนั้นยังขาดพร้อมอยู่มาก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรปฏิบัติตามกฎการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น ควรใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น อีกทั้ง ผู้ที่มีอาการป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ในขณะนี้ แนะนำให้เลื่อนการเดินทางมาที่โอกินาว่าออกไปก่อน
นอกจากนี้ ในบางเกาะย่อยๆที่อยู่ห่างไกลนั้นยังคงมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามเข้าออกอยู่ ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ของเกาะที่ท่านต้องการจะเดินทางไปได้จากเว็บไซต์ของแต่ละเกาะ ก่อนการเดินทางเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในจังหวัดโอกินาว่า

*แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับๆไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ในโอกินาว่า *ภาษาอังกฤษ

ลิ้งก์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

ศูนย์บริการล่ามสำหรับนักท่องเที่ยวโดยJNTO

Q&A เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (ข้อมูลทั่วไป)

เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับๆไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ในโอกินาว่า

เว็บไซต์ให้คำปรึกษาเรื่องไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

ศูนย์บริการล่ามทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยชาวต่างชาติโดย Be.Okinawa

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0570-050-235

เวลาเปิดทำการ:ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
บริการล่ามแปลภาษา:ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน(ภาษาจีนกลาง และภาษากวางตุ้ง)ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเนปาล ภาษามลายู ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย (รวมทั้งสิ้น 16 ภาษา)
*เราจะคอยสอบถามอาการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมทั้งแนะนำสถานพยาบาลที่รองรับและมีผู้ช่วยแปลภาษาให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดสถานบริการต่างๆชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด19

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “ข่าว” ด้านหลังนี้

เพื่อให้ทุกท่านมาเที่ยวโอกินาว่าได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ ไปพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

จังหวัดโอกินาว่าได้วางมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ...

โอกินาวะที่บ้านของคุณ
#okinawaathome

We have prepared a stay home program that allows you to enjoy Okinawa while staying at home which will give you a sense of self healing during this difficult time. ...