ประกาศย้ายที่ตั้งตลาดมาคิชิ

2019.7.2

“ตลาดมาคิชิ” ในเมืองนาฮะ ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุง
ในช่วงระหว่างที่กำลังปิดปรับปรุง ตลาดจะเปิดทำการในพื้นที่ร้านค้าชั่วคราว

ช่วงระยะเวลาเปิดทำการในพื้นที่ร้านค้าชั่วคราว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 – วันที่ 31 มีนาคม 2022

※มีกำหนดเปิดทำการหลังการปรับปรุงในวันที่ 1 เมษายน 2022

แผนที่ร้านค้าชั่วคราว