ประกาศเรื่องการแก้ไขปัญหาระบบรับเรื่องติดต่อสอบถามทางอีเมล
2017.10.7

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก ที่ระบบรับเรื่องติดต่อสอบถามทางอีเมลได้เกิดความบกพร่อง
ในขณะนี้ ทางเราได้แก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้ว และจากวันที่ 5 เดือนตุลาคม เวลา 17.00น.
ระบบติดต่อสอบถามทางอีเมล ก็ได้กลับคืนสู่ภาวะปรกติเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

ข้อสงสัย