VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

เกี่ยวกับพื้นที่ที่เปิดให้บริการของสวนสาธารณะปราสาทชูริ

2020.10.27

เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 31 ตุลาคม 2019 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารหลักของปราสาทชูริโจ ภายในเมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาวา
และด้วยเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้ตัวอาคารหลัก, อาคารทางทิศเหนือ, อาคารทางทิศใต้ และอาคารส่วนอื่นๆ ของ “ปราสาทชูริโจ” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถูกเผาทำลาย

สวนสาธารณะปราสาทชูริ (สถานที่ต่าง ๆ ภายในสวนรวมถึงสถานที่ที่มีค่าบริการเข้าชม) ถูกปิดชั่วคราวและหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม แต่ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2020 เป็นต้นไปจะเริ่มเปิดให้เข้าชมตัวอาคารโบราณหลักและส่วนอื่น ๆ แก่บุคคลทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่และอาคารส่วนหนึ่งที่เปิดทำการ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทางการของสวนสาธารณะปราสาทชูริโจ
Shurijo Castle Park Official Website *ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทชูริโจ

ปราสาทชูริโจ เป็นศูนย์กลางของการเมืองและวัฒนธรรมในสมัยอาณาจักรริวกิว หลังจากที่ตัวปราสาทได้ถูกเผาทำลายลงในช่วงสงครามโอกินาวาเมื่อปี ค.ศ.1945 ส่วนหนึ่งของตัวปราสาทก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการสำรวจและวิจัยโดยบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งได้เปิดทำการเป็น “สวนสาธารณะชูริโจ” ในปี ค.ศ.1992 การกลับมาของปราสาทชูริโจเป็นความปรารถนาของชาวจังหวัดโอกินาวา ปราสาทชูริโจที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงนับเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโอกินาวา ทุกคนจึงเฝ้าภาวนาจากใจว่าวันที่จะได้ชมความงามของปราสาทหลังนี้จะกลับมาอีกครั้ง
ภายในจังหวัดโอกินาวายังมีมรดกโลกและสถานที่ในเชิงวัฒนธรรมอีกหลายแห่งที่สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโอกินาวาได้ อยากให้เดินทางมาชมกันให้ได้นะครับ

เกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูปราสาทชูริโจ

และจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ได้มีผู้ให้กำลังใจและเสนอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นจำนวนมาก
และนี่ก็คือบางส่วนของโครงการและกิจกรรมระดมทุนที่ขยายออกไปทั้งในและนอกจังหวัดโอกินาวา
นอกจากนี้ เกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมตัวอาคารโบราณหลักที่ถูกไฟไหม้นั้น มีแผนการดำเนินการโดยมีเป้าหมายที่จะให้แล้วเสร็จในปี 2026

สถานที่ทางด้านประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม

The Okinawa Prefectural Museum & Art Museum *ภาษาอังกฤษ
Naha City Museum of History *ภาษาอังกฤษ
Urasoe Art Museum *ภาษาอังกฤษ

ประกาศปิดทำการชั่วคราว : การป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

Private: ประกาศปิดทำการชั่วคราว : การป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

มีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ปิดทำการชั่วคราว เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ถึงแม้จะไม่มีสถานที่ที่อยู่ในรายการ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่สถานที่ดังกล่าวจะปิดทำการในวันเดินทางจริง กรุณาตรวจสอบล่วงหน...
ซากปราสาทชูริ

5.ซากปราสาทชูริ

ปราสาทชูริโจนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ภายหลังการรวมเป็นหนึ่งเดียวของราชอาณาจักรริวคิว สถานที่แห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของทั้งการเมือง, การทูต การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยของราชอาณาจักรริวคิว พื้นที่ในปราสาทชูริโจนี้ได้...