VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

นโยบายความเป็นส่วนตัว & นโยบายเว็บไซต์ 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Be.Okinawa (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”)
เว็บไซต์นี้คือเว็บช่องทางสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวในโอกินาว่า ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่า (Okinawa Convention & Visitors Bureau ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “OCVB”)

ในเว็บไซต์นี้ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดให้ใช้กับผู้ใช้งานทุกคน (รวมทั้งผู้เช่า) ของ Okinawa Story

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของแต่ละบุคคลได้ ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ที่อยู่อีเมล ชื่อ-สกุล หรือที่อยู่ซึ่งได้มาจากการสอบถามผ่านอีเมล

2. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. การติดต่อจาก OCVB ผ่านทางอีเมล
2. แบบสำรวจและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่า

3. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักมาตรฐาน OCVB จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ หรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่บุคคลที่สาม
อย่างไรก็ตาม OCVB อาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ทำสัญญาภายนอกในกรณีที่ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 ซึ่งได้รับการว่าจ้างโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้ทำสัญญารายอื่น
1. ในกรณีที่จุดเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึง OCVB ได้ทำการจัดจ้างผู้ทำสัญญาภายนอก
2. ในกรณีที่การติดต่อกับสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ผ่านทางอีเมล ฯลฯ ได้ทำการจัดจ้างผู้ทำสัญญาภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษ
OCVB อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีพิเศษดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ข้อมูลนั้นถูกร้องขอจากศาล สำนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. ด้วยเหตุผลอื่นที่ OCVB พิจารณาว่าจำเป็นเป็นพิเศษ

5. การได้มาซึ่งที่อยู่ IP
OCVB จะได้รับที่อยู่ IP และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้มาโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ผู้ใช้รายใดฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นโดย OCVB หรือข้อกำหนดตามกฎหมายข้อบังคับของญี่ปุ่น มีการยืนยันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิใด ๆ ของระบบเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ OCVB อาจทำการตรวจสอบที่อยู่ IP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของบุคคลนั้น หรือทำการระงับการเข้าถึง

6. การใช้บันทึกการเข้าถึง
OCVB จะรวบรวมบันทึกการเข้าถึงด้วยการใช้คุณลักษณะการวิเคราะห์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในโอกินาว่า OCVB อาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้เพื่อรับข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกโดยละเอียด ซึ่งจะดำเนินการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกจะไม่ถูกเปิดเผยด้วยวิธีที่อาจทำให้ระบุตัวตนของบุคคลได้

[การรวบรวมบันทึกการเข้าถึง]
จะมีการใช้ Google Analytics ในการรวบรวมและวิเคราะห์บันทึกการเข้าถึง

ใน Google Analytics จะมีการใช้คุกกี้และรวบรวมบันทึกการเข้าถึงโดยไม่ได้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บันทึกการเข้าถึงที่ได้มาจากการใช้ Google Analytics จะมีการจัดการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=th)

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังได้เปิดใช้ฟังก์ชันเพื่อการโฆษณาของ Google Analytics อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้ใช้งานและหมวดหมู่ที่น่าสนใจใน Google Analytics

อีกทั้งยังมีการใช้เพื่อวิเคราะห์กลุ่มอายุ เพศ และความสนใจของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ โดยดูจากคุกกี้ของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง (First-Party) (เช่น คุกกี้ใน Google Analytics) หรือรหัสไอดีอื่น ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง (First-Party) และคุกกี้ของบุคคลที่สามหรือรหัสไอดีอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่มีการยกเลิกฟังก์ชันสำหรับการโฆษณาของ Google Analytics กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ หรือใช้ Google Analytics Opt-out Add-on

นโยบายของเว็บไซต์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ Okinawa Story เราเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่าที่ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่า (มีชื่อย่อว่า “OCVB”) ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างและข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าอาจเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งข้อตกลงนี้หากมีความจำเป็นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแจ้งไปยังผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดได้ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาข้อตกลงการใช้ฉบับล่าสุดก่อนเข้าใช้ นอกจากนี้ ข้อตกลงฉบับนี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกยกขึ้นมาพิจารณาก่อน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในรายละเอียดของสิ่งที่ใช้ในการอธิบายและข้อมูลจากเว็บไซต์ Okinawa Story ที่เกิดขึ้นเนื่องจาการใช้เว็บไซต์นี้

1. บริการของเว็บไซต์ Okinawa Story
การเข้าใช้เว็บไซต์ Okinawa Story จำเป็นต้องมีการต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ในการสื่อสารโดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าจะไม่มีส่วนในการเตรียมอุปกรณ์รวมทั้งการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โปรดรับทราบว่า สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าจะไม่รับเรื่องการติดต่อสอบถามในเรื่องเหล่านี้ Okinawa Story ให้บริการในหลายประเภท เช่น การให้ข้อมูล สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเนื้อหาการบริการ ยกเลิกหรือโอนถ่ายเนื้อหาไปยังบริการอื่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

2. การรับประกันการจัดการระบบและข้อมูล
Okinawa Story ยินยอมให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถสืบค้นและดูข้อมูลได้ แต่ไม่รับประกันในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาบริการ ความน่าเชื่อถือของระบบและผลการเชื่อมต่อ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าจะจัดการข้อมูลภายใต้ดุลยพินิจของเรา เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ แต่ไม่ได้รับประกันว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะยังมีผลนำไปใช้งานได้หรือไม่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการเว็บไซตอันเนื่องมาจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Okinawa Story
Okinawa Story จะไม่รับประกันใด ๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. การตอบสนองต่อคำร้องขอของผู้ใช้จนเป็นที่พอใจ
  2. การให้บริการที่มีความสะดวกหรือความไร้ข้อผิดพลาดใด ๆ
  3. ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล
  4. บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Okinawa Story

จะตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ การใช้บริการเว็บไซต์ Okinawa Story ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้

ในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างชัดเจน หรือขัดต่อกฎระเบียบสังคมและศีลธรรม หากได้รับการแจ้งข้อมูลแล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบบริการนั้นในทันที ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ก็จะทำการแก้ไขตามที่ได้รับการร้องขอ สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้เช่าใช้บริการ หากสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าพิจารณาว่ามีความจำเป็น ก็จะดำเนินการแจ้งให้แก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว และอาจระงับการให้บริการได้ เนื้อหาในส่วนนี้สอดคล้องกับ “ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่” ที่เป็นฉบับแยกต่างหากและได้มอบให้แก่ผู้เช่าไว้แล้ว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิทธิและความรับผิดชอบต่อข้อมูล

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
การจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะสอดคล้องกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์ Okinawa Story ที่เป็นฉบับแยกต่างหาก

4. การใช้ลิงก์ต่าง ๆ
เว็บไซต์ Okinawa Story มีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเว็บไซต์ Okinawa Story ดังนั้นสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าจะไม่รับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเนื้อหาเหล่านั้น

5. สิทธิครอบครองของสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่า
สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าถือสิทธิครอบครองข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ Okinawa Story ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดเตรียมข้อมูลไม่ใช่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่า ดังนั้นจึงขอห้ามการนำข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่า ได้แก่ การทำใหม่ การเปิดเผยต่อสาธารณชน การดัดแปลง การแจกจ่าย การโอนถ่าย การแปล การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ การพิมพ์ซ้ำ หรือนำไปใช้อีก ซึ่งผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะต้องยอมตกลงล่วงหน้าและหากมีการละเมิดในเรื่องดังกล่าว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยที่เทียบเท่ากับมูลค่าที่ได้รับจากการละเมิดดังกล่าว

6. การแจ้งให้ทราบและการติดต่อ
ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าอาจดำเนินการแจ้งหรือติดต่อไปยังผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Okinawa Story ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมล ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Okinawa Story สามารถติดต่อ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าได้ทางจดหมายหรืออีเมลหากมีความจำเป็น

การใส่ลิงก์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

โดยกฎทั่วไปแล้ว เว็บไซต์อื่นสามารถใส่ลิงก์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ได้โดยอิสระ ในกรณีที่คุณต้องการลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านข้อมูลและข้อตกลงที่สรุปไว้ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อย และดำเนินการใส่ลิงก์เพื่อเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์หลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น

– เว็บไซต์นี้จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ที่ใส่ลิงก์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์
– เมื่อโพสต์ลิงก์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลิงก์ดังกล่าวได้ตั้งค่าให้หน้าเพจเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่หรือแท็บใหม่เท่านั้น
– กรุณาใช้ลิงก์ข้อความหรือภาพใดภาพหนึ่งในแบนเนอร์ที่กำหนดให้ไว้ด้านล่าง
– ในกรณีที่ใช้ลิงก์ข้อความ กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าเป็นลิงก์เชื่อมต่อมายัง “Visit Okinawa Japan”
– ในกรณีที่ใช้ภาพแบนเนอร์ของเรา กรุณาดาวน์โหลดภาพและนำไปใช้โดยไม่ปรับแต่งแก้ไขใด ๆ

460 px × 100 px

260 px × 57 px

400 px × 400 px

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลิงก์ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ ในกรณีที่เป็นลิงก์จากประเภทเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

– เว็บไซต์ที่มีการหมิ่นประมาทเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว
– เว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว
– เว็บไซต์ที่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว
– เว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและหลักเกณฑ์ความเหมาะสม
– เว็บไซต์ที่อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจผิดหรือนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด