เรือเฟอร์รี่และเรือด่วนความเร็วสูงสำหรับไปยังเกาะต่างๆ

โอกินาว่าเป็นจังหวัดที่เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นกว่า 160 เกาะ หากใช้เรือเฟอร์รี่หรือเรือด่วนความเร็วสูง ก็จะสามารถเดินทางไปยังเกาะขนาดเล็กต่าง ๆ ที่ไม่มีสนามบินได้ รวมถึงเกาะที่มีเครื่องบินไปถึงด้วย เนื่องจากการเดินทางทางเรือยังมีราคาที่ถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางทางเครื่องบิน

 • เวลาที่ใช้เดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ อีกทั้งยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและท่าเรือเนื่องจากสภาพอากาศและสถานการณ์ของท่าเรือ โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเดินทาง
 • ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ค.ศ.2018

จากเกาะหลักโอกินาว่า

ท่าเรือหลัก

 1. ท่าเรือโทมะริน (Tomari Futou Terminal) Naha City MAP 
 2. ท่าเรือโดยสารนาฮะฟุโต Naha City MAP 
 3. ท่าเรือเฮชิคิยะ (Heshikiya Port) Uruma City MAP 
 4. ท่าเรืออาซามะ (Azama Port) Nanjo City MAP 
 5. ท่าเรือโมโตบุ (Motobu Port) Motobu Town MAP 
 6. ท่าเรือโทะคุจิ (Toguchi Port) Motobu Town MAP 
 7. ท่าเรืออุนเตน (Unten Port) Nakijin Village MAP 

1. เดินทางเข้า-ออกเมืองนาฮะ (ท่าเรือโทมาริน)

เกาะ ท่าเรือ ประเภทเรือเฟอร์รี่ / ใช้เวลา ลิงค์
เกาะโทกาชิกิ ท่าเรือโทกาชิกิ เรือด่วนความเร็วสูง : 35 นาที
เรือเฟอรี่ : 1 ชั่วโมง 10 นาที
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่
เกาะซามามิ ท่าเรือซามามิ *เดินทางผ่านเกาะอากะ เรือด่วนความเร็วสูง : 50 นาที - 1 ชั่วโมง 10 นาที
เรือเฟอรี่ : 1 ชั่วโมง 30 นาที - 2 ชั่วโมง
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่
เกาะอากะ ท่าเรืออากะ เรือด่วนความเร็วสูง : 50 นาที
เรือเฟอรี่ : 1 ชั่วโมง 30 นาที
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่
เกาะคุเมะ ท่าเรือคาเนกุสุคุ เรือเฟอรี่ : 2 ชั่วโมง 50 นาที - 3 ชั่วโมง 15 นาที
*กรณีเดินทางผ่านเกาะโทนากะ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาที - 4 ชั่วโมง
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่
เกาะโทนากะ ท่าเรือโทนากะ เรือเฟอรี่ : 1 ชั่วโมง 45 นาที - 2 ชั่วโมง 15 นาที สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่
เกาะอากุนิ ท่าเรืออากุนิ เรือเฟอรี่ : 2 ชั่วโมง สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่
เกาะคิตะไดโต・เกาะมินามิไดโต เรือเฟอรี่ : 15 ชั่วโมง
*ระหว่าง เกาะคิตะไดโต – เกาะมินามิไดโต (ใช้เวลา : 1 ชั่วโมง)
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

*ตารางค่าเดินทางและตารางเวลาเดินเรือระหว่างเกาะโทกาชิกิ, เกาะซามามิและเกาะอากะ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

2. เดินทางเข้า-ออกเมืองนาฮะ (ท่าเรือโดยสารนาฮาฟูโต)

นาฮะ – โมโตบุ – เกาะโยรง – โอกิโนเอราบุ (ท่าเรือวาโดมาริ) – เกาะโทกูโนะ (ท่าเรือคาเมโตกุ) – อามามิ (ท่าเรือนาเซะ) – จังหวัดคาโงชิมะ
เรือเฟอร์รี่ (เดินทางถึงจังหวัดคาโงชิมะใช้เวลาประมาณ : 25 ชั่วโมง 30 นาที)

A-Line Ferry *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Marix Line *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทั้ง 2 บริษัทเปิดให้บริการทุกวัน

3. เดินทางเข้า-ออกจากเมืองอูรูมะ (ท่าเรือเฮชิกิยะ)

เกาะสึเก็น (ท่าเรือสึเก็น)

เรือด่วนความเร็วสูง (ใช้เวลา : 30 นาที)
เรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลา : 1 ชั่วโมง)
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

4. เดินทางเข้า-ออกจากเมืองนันโจ (ท่าเรืออาซามะ)

เกาะคูดากะ (ท่าเรือคูดากะ)

เรือด่วนความเร็วสูง (ใช้เวลา : 15 นาที)
เรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลา : 25 นาที)
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่

5. เดินทางเข้า-ออกจากเมืองโมโตบุ (ท่าเรือโมโตบุ)

เกาะอิเอะ (ท่าเรืออิเอะ)

เรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลา : 30 นาที)
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่

6. เดินทางเข้า-ออกจากเมืองโมโตบุ (ท่าเรือโทงูจิ)

เกาะมินนะ (ท่าเรือมินนะ)

เรือด่วนความเร็วสูง (ใช้เวลา : 15 นาที)
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

7. เดินทางเข้า-ออกจากเมืองนากิจิน (ท่าเรืออุนเต็น)

เกาะ ท่าเรือ ประเภทเรือเฟอร์รี่ / ใช้เวลา ลิงค์
เกาะอิเฮยะ ท่าเรือมาเอะโดมาริ เรือเฟอรี่ : 1 ชั่วโมง 20 นาที สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่
เกาะอิเซนะ ท่าเรือนาคาดะ เรือเฟอรี่ : 55 นาที สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

จากเกาะมิยาโกะ

ท่าเรือหลัก

 1. ท่าเรือฮิราระ (Hirara Port) MAP 
 2. ท่าเรือชิมะจิริ (Shimajiri Port) MAP 

1. เดินทางเข้า-ออกจากท่าเรือฮิราระ

เกาะทารามะ (ท่าเรือทารามะ)

เรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลา : 2 ชั่วโมง 5 นาที)
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

2.เดินทางเข้า-ออกจากท่าเรือชิมาจิริ

เกาะโองามิ (ท่าเรือโองามิ)

เรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลา : 15 นาที)
สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

จากเกาะอิชิงากิ

ท่าเรือหลัก

 1. ท่าเรืออิชิงากิ (Ishigaki Port) MAP 
 • เวลาทั้งหมดเป็นเวลาโดยประมาณสำหรับเส้นทางตรง
 • เนื่องจากเรือเฟอร์รี่ไม่ได้ให้บริการทุกวัน โปรดตรวจสอบวันเดินเรือจากข้อมูลต่อไปนี้

1. เดินทางเข้า-ออกจากท่าเรืออิชิงากิ

เกาะ ท่าเรือ ประเภทเรือเฟอร์รี่ / ใช้เวลา ลิงค์
เกาะทาเคโทมิ เกาะทาเคโทมิ เรือด่วนความเร็วสูง : 15 นาที ตารางราคาและตารางเวลา (รวมถึงเส้นทางเดินเรือภายในหมู่เกาะยาเอะยามะด้วย *เส้นทางมีการเปลี่ยนแปลง)
Anei Kanko Co., Ltd.
Yaeyama-Kanko-Ferry Co., Ltd.
Ishigaki Dream Tours
เกาะโคฮามะ ท่าเรือโคอามะ เรือด่วนความเร็วสูง : 30 นาที
คุโรชิมะ ท่าเรือคุโรชิมะ เรือด่วนความเร็วสูง : 30 นาที
เกาะฮาเตรุมะ ท่าเรือฮาเตรุมะ เรือด่วนความเร็วสูง : 1 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมง 40 นาที
เกาะฮาโตมะ ท่าเรือฮาโตมะ เรือด่วนความเร็วสูง : 45 นาที
เกาะอิริโอโมเตะ ท่าเรือโอฮาระ เรือด่วนความเร็วสูง : 40 นาที
เกาะอิริโอโมเตะ ท่าเรืออุเอฮาระ เรือด่วนความเร็วสูง : 45 นาที
เกาะอารากุสุคุ *เนื่องจากไม่มีกำหนดเส้นทางเดินเรือที่แน่นอน โปรดใช้บริการทัวร์ที่เดินทางจากท่าเรืออิชิงากิ
เกาะโยนากุนิ ท่าเรือคุบุระ เรือเฟอรี่ : 4ชั่วโมง สามารถดูตารางค่าเดินทางและตารางเวลาได้ที่นี่ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

ศูนย์บริการข้อมูลภาษาต่างประเทศ

สามารถให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว บริการล่าม และแนะนำการรับมือภัยพิบัติและอื่น ๆ ได้ทางโทรศัพท์ Skype และทางอีเมล