เที่ยวบินไปยังเกาะต่างๆ และเกาะใกล้เคียงของโอกินาว่า

การเดินทางไปยังเกาะต่าง ๆ ของโอกินาว่าอย่างสะดวกสบายด้วยเครื่องบิน

มีสนามบินในจังหวัดโอกินาว่าทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งสามารถเดินทางจากท่าอากาศยานนาฮะไปยังเกาะที่อยู่ห่างไกลได้ถึง 6 เกาะ นอกจากนี้ยังสามารถไปเที่ยวที่เกาะต่าง ๆ ได้โดยมีนาฮะเป็นศูนย์กลาง เช่น เที่ยวบินตรงสู่ในเกาะอามามิและเกาะโยรงที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่เขตจังหวัดคาโงชิมะ

  • ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ค.ศ.2018
  • ระยะเวลาในการเดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนาฮะสู่เกาะห่างไกลโดยรอบของโอกินาว่า

จาก เวลาในการเดินทาง ชื่อสายการบิน
Ishigaki Airport ประมาณ 1 ชั่วโมง All Nippon Airways  Japan Transocean Air  Solaseed Air
Miyako Airport ประมาณ 45 นาที All Nippon Airways  Japan Transocean Air
Kumejima Airport ประมาณ 30 นาที Japan Transocean Air
Minami-Daito Airport ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที Japan Air Commuter
Kita-Daito Airport ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที Japan Air Commuter
Yonaguni Airport ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที All Nippon Airways  Japan Transocean Air  Solaseed Air
Amami Airport (Kagoshima) ประมาณ 1 ชั่วโมง Ryukyu Air Commuter
Yoron Airport (Kagoshima) ประมาณ 40 นาที Ryukyu Air Commuter
Okinoerabu Airport (Kagoshima) ประมาณ 1 ชั่วโมง Ryukyu Air Commuter

เส้นทางการเดินทางทางอากาศระหว่างเกาะบริวาร

จาก เวลาในการเดินทาง ชื่อสายการบิน
Ishigaki Airport ⇔ Miyako Airport ประมาณ 30 นาที All Nippon Airways  Japan Transocean Air
Ishigaki Airport ⇔ Yonaguni Airport ประมาณ 30 นาที Ryukyu Air Commuter
Miyako Airport ⇔ Tarama Airport ประมาณ 25 นาที Ryukyu Air Commuter
Minami-Daito Airport ⇔ Kita-Daito Airport ประมาณ 20 นาที Ryukyu Air Commuter