รถเช่า
เดินทางได้ง่ายๆ โดยรถเช่า

การเช่ารถยนต์ถือเป็นตัวเลือกการเดินทางที่สะดวกสบายบนเกาะใหญ่โอกินาวะ คุณสามารถเดินทางได้ตามใจโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเวลา และค่าเช่าก็อยู่ในอัตราสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับในเมืองหลวง มีแผนเช่ารถและบริษัทเช่ารถให้เลือกมากมาย และยังมีแพ็กเกจท่องเที่ยวที่รวมรถเช่าไว้ให้แล้วด้วย คุณจะสามารถเช่ารถได้ตามสไตล์การท่องเที่ยวที่คุณต้องการ

◆ มีการเดินทางได้จากสนามบินไปยังตัวแทนให้เช่ารถ

บริษัทให้เช่ารถยนต์จะมารับคุณที่ทางออกหลักของเทอร์มินัลในประเทศ และพาคุณไปส่งที่ตัวแทน แต่บางบริษัทก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เทอร์มินัลโลว์คอสต์ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดของบริษัทไว้ล่วงหน้า

บริษัทให้เช่ารถ

Nippon Rent-A-Car
[ศูนย์รับจอง]0800-500-0919
[สาขา]098-859-0505(สาขาสนามบินนาฮะ)
บริษัทที่ให้บริการในเทอร์มินัลโลว์คอสต์

Toyota Rent a Car
[ศูนย์รับจอง]0800-500-0919
[สาขา]098-859-0505(สาขาสนามบินนาฮะ)

Orix Rent-A-Car
[ศูนย์รับจอง]098-859-8839
[สาขา]098-851-0543(สาขาสนามบินนาฮะ)
บริษัทที่ให้บริการในเทอร์มินัลโลว์คอสต์

OTS Rent-A-Car
[ศูนย์รับจอง]0120-34-3732
[สาขา]098-856-8877(สาขาสนามบินนาฮะ)
บริษัทที่ให้บริการในเทอร์มินัลโลว์คอสต์

Nissan Rent a Car
[ศูนย์รับจอง]0120-00-4123
[สาขา]098-858-0023(สาขาสนามบินนาฮะ)

Airs Club Rent-A-Car *Japanese Only
[ศูนย์รับจอง]098-852-1616
[สาขา]098-852-1616(สาขาสนามบินนาฮะ)

Times Car Rental
[ศูนย์รับจอง]0120-10-5656
[สาขา]098-858-1536(สาขาสนามบินนาฮะ)

เวลาเดินทางจากสนามบินนาฮะไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยการเช่ารถ

* เวลาเดินทางเป็นเพียงการประมาณ อาจต่างไปขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร, ถนน, และสภาพอากาศ

ใช้ทางด่วนให้เป็นประโยชน์!

ทางด่วนในโอกินาวะคือตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีส่วนลดให้ด้วย!

ทางด่วนจะสามารถใช้เดินทางจากนาฮะไปยังรีสอร์ตในโอกินาวะกลางได้อย่างราบรื่น เทียบกับถนนทั่วไปซึ่งมีการจราจรติดขัด

ระวังบัสเลน!

หนึ่งในสิ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาขับรถในโอกินาวะก็คือเลนรถบัส พาหนะทั่วๆ ไปรวมทั้งรถเช่าด้วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ในเลนดังกล่าวในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น เพื่อลดปัญหาจราจรและเป็นการรับประกันว่ารถบัสจะให้บริการได้ตามตารางเวลา ช่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนเช่ารถ

กฎจราจรของประเทศญี่ปุ่น

เลือกรถเช่ากับ ETC

ด่านเก็บเงินช่องที่รับเงินสดอาจแออัดในบางเวลาเมื่อใช้ทางด่วน แต่คุณสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นโดยใช้ ETC ซึ่งเป็นระบบที่ดีมาก เพราะยังมีส่วนลดให้ในบางช่วงเวลาที่กำหนดด้วย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก

การขับขี่ยานพาหนะในญี่ปุ่น คุณจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น (สำหรับผู้อาศัยในประเทศญี่ปุ่น)
(2) ใบอนุญาตขับขี่ยวดยานพลเรือนของฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศญี่ปุ่น
(3) หนังสือเดินทาง + ใบอนุญาตขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยการจราจรทางถนน + ใบอนุญาตขับขี่ของแต่ละประเทศ
(4) ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สโลวาเนีย เยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม โมนาโก หรือไต้หวัน ต้องใช้หนังสือเดินทาง + ใบอนุญาตขับขี่ของแต่ละประเทศ + ต้นฉบับคำแปลใบอนุญาตเป็นภาษาญี่ปุ่น (ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในแต่ละประเทศ, JAF (สหพันธ์ยานยนต์ญี่ปุ่น – Japan Automobile Federation) หรือคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์เอเชียตะวันออก – East Asia Relations Commission)

*สำหรับข้อ (3) และ (4) กรุณาเตรียมเอกสารล่วงหน้าจากประเทศของท่าน
*(4) ประเทศที่กล่าวถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้