รถจักรยานยนต์ให้เช่า / รถจักรยานให้เช่า
การเช่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผจญภัยเล็กๆ รอบๆ เมือง

การเช่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานนั้นเป็นทางเลือกในการคมนาคมที่นิยมกัน เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถไปถึงที่หมายได้โดยไม่ต้องเผชิญกับการจราจร

บริษัทที่ให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ให้เช่า
Paradise Okinawa โทร: 098-861-5511
Okinawa Bike Motorcycles Inlink โทร: 098-866-3507
Rental Bike Apuro โทร: 098-852-8198
Majestic Girl โทร: 098-860-7066
Okinawa Rental Bike Jasmin โทร: 098-859-5653
Rental 819 Okinawa Toyomi โทร: 0120-819-147
Rental Bike Route 66 โทร: 098-869-6615
รถจักรยานให้เช่า
Rental Bicycles in Naha โทร: 098-955-3069
Paradise Okinawa โทร: 098-861-5511
eRental Pottering โทร:098-963-9294
Bicycle Shop Okinawa Ringyo โทร: 098-888-0064