รถแท็กซี่

แท็กซี่บนเกาะใหญ่โอกินาว่ามีอัตราค่าโดยสารต่ำกว่าในแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่น ทำให้แท็กซี่เป็นตัวเลือกที่สามารถจับจ่ายได้ และช่วยได้มากเมื่อใช้บริการเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีคนขับแท็กซี่ที่ได้รับใบอนุญาติไกด์นำเที่ยว ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางในขณะที่ฟังการอธิบายให้ความรู้ไปด้วย

  • ค่าโดยสารเริ่มต้นของรถแท็กซี่ (ข้อมูล : ตุลาคม ค.ศ. 2019) โอกินาว่าเกาะหลัก : ประเภทรถทั่วไป 560 เยน (ค่าโดยสารเพิ่มเติม : เพิ่ม 70 เยน ทุกๆ 365 เมตร)
  • ค่าโดยสารเริ่มต้นของรถแท็กซี่ (ข้อมูล : ตุลาคม ค.ศ. 2019)โอกินาว่าเกาะอื่น ๆ : ประเภทรถทั่วไป 470 เยน (ค่าโดยสารเพิ่มเติม : เพิ่ม 60 เยน ทุกๆ 336 เมตร)

รถแท็กซี่ App

ค่าโดยสารแท็กซี่จากสนามบินนาฮา (ประมาณ)
จุดเรียกรถแท็กซี่ที่สนามบินนาฮา

จุดเรียกรถแท็กซี่ที่สนามบินนาฮา สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดตรวจสอบที่นี่

รถแท็กซี่ที่รับส่งคุณจากสนามบินไปโรงแรมของคุณโดยตรง

รถแท็กซี่รับส่งคือแท็กซี่ที่สำรองไว้รับผู้โดยสารจากสนามบินไปยังโรงแรมโดยตรง ต่างจากรถโดยสารประจำทางตรงที่ไม่ต้องรอและจะพาตรงไปยังโรงแรม ช่วยให้คุณประหยัดเวลา

ค่าโดยสารโดยประมาณตามพื้นที่

ณ ตุลาคม 2019

บริเวณ เวลาในการเดินทาง ค่าโดยสาร
เมืองโอกินาว่า ประมาณ 50 นาที ประมาณ 6,000 เยน
อุรุม่า ประมาณ 70 นาที ประมาณ 6,000 – 9,000 เยน
อนนะ ประมาณ 70 นาที ประมาณ 6,000 – 9,000 เยน
โยมิตัน ประมาณ 70 นาที ประมาณ 6,000 – 7,000 เยน
นาโงะ ประมาณ 80 นาที ประมาณ 9,000 – 13,000 เยน
คุนิงา ประมาณ 120 นาที Approximately JPY 15,000

*Prices indicated are one-way fares (estimated) from the airport to hotel (expressway toll not included).
*The travel times are estimates. They may vary significantly depending on traffic, road conditions, weather, etc.

บริษัทที่ให้บริการรถแท็กซี่รับส่ง
รถแท็กซี่ชมวิวจะให้คำแนะนำคุณไปด้วยระหว่างทางไปจุดหมายที่คุณเลือก
เว็บจองกับตัวแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2016

*กรุณาสอบถามข้อมูลจากทางบริษัท

คนขับจะเปิดและปิดประตูด้วยรีโมท เพื่อความปลอดภัย อย่าเปิดประตูด้วยตนเอง ค่าโดยสารจะคิดตามมิเตอร์ และจำกัดจำนวนผู้โดยสารตามที่ระบุด้วย