กฎจราจร
  • 2019/12/2 ข้อมูลอัพเดท
กฎจราจรในญี่ปุ่น
การจราจรแบบวิ่งบนทางซ้ายของถนน

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการจราจรแบบวิ่งบนทางซ้ายของถนน

ไฟจราจร

เมื่อเจอกับไฟแดงจะต้องหยุดเสมอ ไม่ว่ายานพาหนะนั้นจะขับตรงไป จะเลี้ยวขวา หรือเลี้ยวซ้าย ล้วนต้องหยุดทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่เส้นทางนั้นมีลูกศรสีเขียวแสดงขึ้นมา ท่านก็สามารถจะไปได้ในเส้นทางที่ลูกศรนั้นชี้

ไฟเขียว / ไป

ท่านสามารถที่จะตรงไป หรือเลี้ยวขวา หรือเลี้ยวซ้ายเมื่อไฟจราจรมีสีเขียว

ไฟเหลือง / หยุด

อย่างไรก็ตามถ้าท่านไม่สามารถหยุดที่เส้นหยุด หรือการหยุดอาจก่อให้เกิดอันตราย ก็อนุญาตให้ไปต่อได้

ไฟแดง / หยุด

กรุณาหยุด ตามกฎหมายจราจรญี่ปุ่นท่านไม่สามารถแม้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ในกรณีที่เป็นไฟแดง

อนุญาตให้เลี้ยวขวาเท่านั้น

แม้ในเวลาที่ไฟแดง ถ้ามีลูกศรไฟสีเขียวปรากฎ ท่านอาจไปต่อได้ในทิศทางที่ลูกศรนั้นชี้ไป

อนุญาตให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้น

แม้ในเวลาที่ไฟแดง ถ้ามีลูกศรไฟสีเขียวปรากฎ ท่านอาจไปต่อได้ในทิศทางที่ลูกศรนั้นชี้ไป

ป้ายจราจรญี่ปุ่น

ท่านจะต้องหยุดเสมอเมื่ออยู่หน้าป้ายจราจร ถ้าท่านไม่หยุดนิ่งสนิท นั่นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืน ถ้าที่ทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทั้งคนขับและผู้โดยสารควรจะช่วยกันตรวจดูการจราจรเพื่อความปลอดภัย

รายชื่อป้ายจราจรญี่ปุ่น

จำกัดความเร็ว

หยุดนิ่งก่อนที่จะไปต่อ

ห้ามยานพาหนะเข้า

ปิดถนน

ปิดการจราจรสำหรับยานพาหนะ

ห้ามกลับรถ

กรุณาขับช้าลง

ห้ามจอด

ให้คนเดินไปก่อน

จำกัดเวลาการจอดรถ

จำกัดการจราจรในทิศทางที่ระบุ

จำกัดการจราจรในทิศทางที่ระบุ

จำกัดการจราจรในทิศทางที่ระบุ

เดินรถได้ทางเดียว

ทางคนเดิน / ทางจักรยานข้ามถนน

จอดรถได้

ให้สิทธิ์ไปก่อน

เส้นกลาง

เส้นหยุด

ผู้โดยสารทุกคนต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

เป็นข้อบังคับสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

ห้ามดื่มแล้วขับโดยเด็ดขาด

การขับรถภายหลังการดื่ม และการขับรถทั้งที่ยังมีแอลกอฮอล์ในร่างกายแม้ตกค้างมาจากวันก่อนหน้า ล้วนถือว่าเป็นการเมาขณะขับรถ

ห้ามใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถโดยเด็ดขาด

สำหรับคนขับ การใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถ และ/หรือ การรับและส่งข้อความในขณะขับรถ ล้วนมีโทษปรับสูงสุด 100,000 เยน กรุณาระวัง

เลนพิเศษเฉพาะรถบัส

เลนพิเศษเฉพาะรถบัสเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎจราจรที่มีขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์รถติดในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วยเพิ่มความปลอดภัย
มีเพียงแค่รถบัส, แท็กซี่, จักรยาน, ยานพาหนะที่กำหนด และยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงสามารถใช้เลนนี้ได้ในช่วงเวลาที่มีการควบคุมบังคับใช้ ยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ การขับรถไปในเลนพิเศษเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ควบคุมบังคับใช้ จะถือว่าเป็นการผิดกฏจราจร ดังนั้นโปรดให้ความสนใจและปฏิบัติตาม บรรดาเลนพิเศษสำหรับรถบัสนี้มีผลบังคับใช้ทุกวันเป็นประจำ ทั้งเช้าและเย็น ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุด, และวันที่ 2-3 มกราคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ป้ายจราจรญี่ปุ่น
สายด่วนตำรวจโทร 110

หากเกิดอุบัติเหตุ กรุณาอย่าไปไหนขอให้อยู่ในที่เกิดเหตุและโทร 110!
ถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์รถคันเดียว กรุณาโทร 110 ทันที!
และหากรถของคุณเป็นรถเช่า กรุณาติดต่อบริษัทที่ให้เช่ารถด้วย

พื้นยางมะตอยในโอกินาวามีหินปูนเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้ถนนค่อนข้างลื่น โดยเฉพาะหลังฝนตกจะอันตรายมากเป็นพิเศษ กรุณาระมัดระวังและอย่าขับรถเร็ว

ประมาณ 80% ของอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่จอดรถ ดังนั้นกรุณาใช้ความระมัดระวังเมื่อท่านจะเข้าออกโรงแรม, ร้านสะดวกซื้อ และที่อื่น ๆ