VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

กฎจราจร

  • ข้อมูลอัพเดท วันที่2 เดือนธันวาคม ค.ศ.2019

กฎจราจรในญี่ปุ่น

โปรดร่วมรักษากฎจราจรของญี่ปุ่นในขณะขับขี่ การละเมิดกฎจราจรจะทำให้ได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง จึงขอให้ตรวจสอบข้อควรปฏิบัติที่ยังไม่แน่ใจไว้ล่วงหน้าด้วย

การจราจรแบบวิ่งในช่องทางเดินรถด้านซ้าย

ที่ประเทศญี่ปุ่นจะขับขี่รถยนต์ในช่องทางเดินรถด้านซ้าย และฝั่งคนขับอยู่ทางด้านขวา ในกรณีที่ทิศทางการขับขี่นี้แตกต่างจากประเทศของคุณ ขอให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง

ผู้โดยสารทุกคนต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

เป็นข้อบังคับสำหรับผู้โดยสารทุกคนว่าต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

ห้ามดื่มแล้วขับโดยเด็ดขาด

การขับขี่รถยนต์หลังจากการดื่ม และการขับขี่รถยนต์ทั้งที่ยังมีแอลกอฮอล์ในร่างกายแม้จะตกค้างมาจากวันก่อน ก็ล้วนถือว่าเป็นการเมาในขณะขับรถ

ห้ามใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับขี่โดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ขับขี่ การใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถยนต์ และ/หรือ การรับและส่งข้อความขณะขี่ขับรถ ล้วนมีโทษปรับสูงสุด 100,000 เยน จึงโปรดใช้ความระมัดระวัง

สัญญาณไฟจราจร

เมื่อพบสัญญาณไฟแดงจะต้องหยุดรถเสมอ ไม่ว่าจะกำลังขับขี่ตรงไป เลี้ยวขวา หรือเลี้ยวซ้าย ยานพาหนะทุกคันต้องหยุดรถเสมอ ยกเว้นในกรณีที่เส้นทางนั้นมีสัญญาณลูกศรสีเขียวแสดงอยู่ คุณจึงจะสามารถขับขี่ต่อไปได้ตามเส้นทางที่ลูกศรชี้

ไฟเขียว – ไป

คุณสามารถขับตรงไป เลี้ยวขวา หรือเลี้ยวซ้ายเมื่อสัญญาณไฟจราจรมีสีเขียว

ไฟเหลือง – หยุด

แต่หากคุณไม่สามารถหยุดรถที่เส้นหยุด หรือการหยุดรถอาจก่อให้เกิดอันตราย ก็อนุญาตให้ขับต่อไปได้

ไฟแดง – หยุด

กรุณาหยุดรถ ตามกฎหมายจราจรของญี่ปุ่น ในกรณีที่สัญญาณไฟเป็นสีแดง คุณจะไม่สามารถขับไปต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาด้วย

อนุญาตให้เลี้ยวขวาเท่านั้น

แม้ในขณะที่สัญญาณไฟเป็นสีแดง หากมีไฟสัญญาณเป็นลูกศรสีเขียวปรากฎ คุณสามารถขับไปต่อตามทิศทางที่ลูกศรนั้นชี้ได้

อนุญาตให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้น

แม้ในขณะที่สัญญาณไฟเป็นสีแดง หากมีไฟสัญญาณเป็นลูกศรสีเขียวปรากฎ คุณสามารถขับไปต่อตามทิศทางที่ลูกศรนั้นชี้ได้

ป้ายจราจร

คุณต้องหยุดรถเสมอเมื่ออยู่หน้าป้ายจราจรนี้ การไม่ยอมหยุดรถให้นิ่งสนิทถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจร หากบริเวณทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรจะช่วยกันตรวจดูป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัย

คุณสามารถศึกษาป้ายจราจรต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้ที่นี่

ระวังกฎจราจรเรื่อง "ช่องทางบัสเลน" ในช่วงเช้าและช่วงเย็น

บัสเลนเป็นช่องทางเดินรถพิเศษเฉพาะรถบัสเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎจราจรที่บังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสภาพการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วยเพิ่มความปลอดภัย
มีเพียงรถบัส แท็กซี่ รถจักรยาน ยานพาหนะที่กำหนด และยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ช่องทางเดินรถนี้ได้ในช่วงเวลาที่มีการควบคุมบังคับใช้ ยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ การขับขี่รถในช่องทางพิเศษเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ควบคุมบังคับใช้ จะถือว่าเป็นการผิดกฏจราจร ดังนั้นโปรดให้ความใส่ใจและปฏิบัติตามกฎด้วย ช่องทางเดินรถพิเศษสำหรับรถบัสนี้จะมีการบังคับใช้เป็นประจำทุกวัน ทั้งเช้าและเย็น ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 2-3 มกราคม

Check Bus Lane Zones *ภาษาอังกฤษ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการขับขี่รถ

พื้นยางมะตอยในโอกินาว่ามีหินปูนเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้ถนนค่อนข้างลื่น โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกจะอันตรายมากเป็นพิเศษ โปรดใช้ความระมัดระวังและกรุณาอย่าขับรถเร็ว

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่จอดรถ ดังนั้นกรุณาใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณจะเข้าออกโรงแรม ร้านสะดวกซื้อ และสถานที่อื่น ๆ

หากเกิดอุบัติเหตุ กรุณาอย่าเพิ่งไปไหน ขอให้อยู่ในจุดที่เกิดเหตุและโทร 110 !
กรุณาโทร 110 ทันที แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่มีรถประสบเหตุเพียงคันเดียวก็ตาม !
หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ กรุณาโทร 119
และหากรถของคุณเป็นรถยนต์ให้เช่า กรุณาติดต่อบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถด้วย

กฎพื้นฐานบนทางด่วน

ความเร็วจำกัดขณะอยู่บนทางด่วน คือ 80 กิโลเมตร ความประมาทเพียงเล็กน้อยของผู้ขับขี่และการฝ่าฝืนกฎจราจร อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดคิด

Proper Manners for Highway Driving *ภาษาอังกฤษ

ป้ายสีเขียวคือป้ายทางด่วน

ป้ายจราจรนี้เป็นถนนเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์
1 : ชื่อเรียกจุดขึ้น-ลงทางด่วน
2 : ทิศทางของจุดขึ้น-ลงทางด่วน