การเดินทางมายังโอกินาว่า
จากต่างประเทศมายังโอกินาว่า

มีเที่ยวบินตรงจากเกาะหลักของโอกินาว่ามายังไต้หวัน จีน และเกาหลีใต้

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2017

จากไต้หวันมายังโอกินาว่า
จาก

ลิงค์

เวลาในการเดินทาง
ไทเป

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก

ไถจง

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

เกาสง

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 45 นาที 

ไทเป-เกาะอิชิงากิ

ประมาณ 55 นาที

 

จากจีนมายังโอกินาว่า

จาก

ลิงค์

เวลาในการเดินทาง

เซี่ยงไฮ้

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 45 นาที – 2 ชั่วโมงกับอีก

ปักกิ่ง

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 45 นาที

เทียนจิน

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที

หางโจว

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

หนานจิง

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 40 นาที

ซีอาน

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 35 นาที

 

จากฮ่องกงมายังโอกินาว่า
   จาก

ลิงค์

เวลาในการเดินทาง

ฮ่องกง

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

ฮ่องกง ~ สนามบินอิชิงาคิ

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 20 นาที

 

จากเกาหลีใต้มายังโอกินาว่า

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

โซล

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที

ปูซาน

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก

แทกู

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 55 นาที

 

จากไทยไปโอกินาวา

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

กรุงเทพฯ

ประมาณ 4 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที

โปรดพิจารณาเที่ยวบินต่อเครื่องดังต่อไปนี้: https://addon.visitokinawa.jp/

จากบริเวณอื่นๆ ในญี่ปุ่นมายังโอกินาว่า
บริเวณฮอกไกโด・บริเวณโทโฮคุ

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

ท่าอากาศยานซิง-ชิโตะเซะ

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 55 นาที

สนามบินเซนได

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

บริเวณคันโต

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

สนามบินฮาเนดะ ~ สนามบินนาฮา

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

สนามบินฮาเนดะ ~ สนามบินอิชิงาคิ

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินมิยาโกะ

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

สนามบินนาริตะ

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 20 นาที

สนามบินอิบารากิ

ประมาณ 4 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที

 

บริเวณชูบุ

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

สนามบินนีงาตะ

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 5 นาที

สนามบินโคมัตสุ

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 35 นาที

สนามบินฟูจิ ชิซุโอกะ

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 45 นาที

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า)

ประมาณ 3 ชั่วโมงกับอีก 20 นาที

บริเวณคินกิ

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

สนามบินนานาชาติคันไซ ~ สนามบินนาฮา

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที

สนามบินนานาชาติคันไซ ~ สนามบินอิชิงาคิ

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 50 นาที

สนามบินนานาชาติโอซาก้า

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที

สนามบินโกเบ

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก

บริเวณจูโกคุ

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

สนามบินโอคายาม่า

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 5 นาที

สนามบินฮิโรชิม่า

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 55 นาที

บริเวณชิโกกุ

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

สนามบินทาคามัตสุ

ประมาณ 2 ชั่วโมงกับอีก 5 นาที

บริเวณคิวชู

จาก

ลิงค์ เวลาในการเดินทาง

สนามบินฟุกุโอกะ

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 50 นาที

สนามบินคุมาโมะโตะ

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 35 นาที

สนามบินนางาซากิ

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 35 นาที

สนามบินคาโกชิม่า

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 35 นาที

สนามบินอามามิ

ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 10 นาที

สนามบินโยรอน

ประมาณ 40 นาที