คู่มือการท่องเที่ยวโอกินาว่า
Good Day HOKKAIDO – TRAVEL IS THE BEST MEMORIES(English)
*2020 edition