คู่มือการท่องเที่ยวโอกินาว่า
OKINAWA VEGETARIAN Guide Book (English/繁體字)
*2019