ไต้ฝุ่น
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดไต้ฝุ่นขึ้น
  • โปรดอย่าออกไปข้างนอก ให้อยู่ในโรงแรมของคุณ วัตถุที่ปลิวอยู่อาจกระแทกคุณได้ หรือคุณอาจถูกลมพัดไปได้
  • ตั้งใจดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนจะออกไปข้างนอก แม้ว่าพายุจะผ่านไปแล้วก็ตาม
  • อยู่ห่างจากหน้าต่างที่เป็นกระจกเมื่อเกิดพายุ
  • อยู่ห่างจากชายทะเลแม้ไต้ฝุ่นจะผ่านไปแล้ว เพราะคลื่นจะยังสูงอยู่
  • รถโดยสารประจำทาง โมโนเรล เครื่องบิน เรือ และการคมนาคมรูปแบบอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ ดังนั้นโปรดตรวจสอบเสียก่อนว่าการคมนาคมเหล่านั้นให้บริการหรือไม่
  • หากคุณเดินทางเป็นหมู่คณะหรือท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ โปรดปรึกษาตัวแทนท่องเที่ยวของคุณ
  • หากคุณมีตั๋วโดยสารส่วนตัว โปรดติดต่อกับสายการบินที่คุณทำการจองตั๋วไว้โดยตรง

*โปรดดูเว็บไซต์ดังต่อไปนี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับไต้ฝุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับไต้ฝุ่น(สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น)

คู่มือการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดไต้ฝุ่น [ฉบับปี 2017] ภาษา:ญี่ปุ่น/อังกฤษ/จีนดั้งเดิม/จีนตัวย่อ/เกาหลี