จุดบริการ Wi-Fi ฟรีในโอกินาว่า
จุดบริการ Wi-Fi ฟรีในโอกินาว่า

การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ในญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน ท่านสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi ฟรีซึ่งมีอยู่มากมายได้โดยการกรอกรหัสผ่านยืนยันตัวตนหรือลงทะเบียนอีเมลของท่าน

วิธีการใช้งาน

บริการที่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้

Be.Okinawa Free Wi-Fi

นี่เป็นบริการ Wi-Fi ฟรีที่แนะนำโดยจังหวัดโอกินาว่า
ท่านสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้โดยการยืนยันตัวตนในฐานะผู้ใช้

พื้นที่ให้บริการ แผนที่พื้นที่ให้บริการ
ภาษาที่รองรับ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น
ชื่อเครือข่าย Be.Okinawa_Free_Wi_Fi
ลงทะเบียนผู้ใช้ จำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Google) หรือที่อยู่อีเมล
คู่มือการใช้งาน
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 1
เลือกชื่อเครือข่ายที่สามารถใช้ได้ จากนั้นจึงเปิดใช้งานเบราว์เซอร์ หน้าจอยืนยันตัวตนจะปรากฏขึ้นมา ให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนที่สามารถใช้ได้
ขั้นตอนที่ 2
กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับยืนยันตัวตนลงในหน้าจอลงทะเบียนที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 3
เปิดใช้งานเบราว์เซอร์ เมื่อเว็บไซต์ได้รับการยืนยัน แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

“OKINAWA FREE Wi-Fi” เชื่อมต่อ Wi-Fi ในญี่ปุ่นฟรี

แอพ Wi-Fi นี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น
ภายในแอพจะมีเครือข่ายอยู่มากมาย ท่านจึงสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรีในโอกินาว่าได้อย่างง่ายดายหลังจากลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
*จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอพและลงทะเบียนผู้ใช้เพื่อเปิดใช้งาน ควรลงทะเบียนในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ก่อนที่จะออกเดินทาง

พื้นที่ให้บริการ แผนที่พื้นที่ Wi-Fi
ภาษาที่รองรับ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น
คู่มือการใช้งาน วิธีการใช้แอพ คู่มือการใช้ Wi-Fi ฟรีในโอกินาว่า (ภาษาอังกฤษ)
วิธีการใช้แอพ คู่มือการใช้ Wi-Fi ฟรีในโอกินาว่า (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อเครือข่าย แต่ละเครือข่ายจะแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบจากรายชื่อเครือข่ายภายในแอพ
ลงทะเบียนผู้ใช้ จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Google, Microblogging) หรือที่อยู่อีเมล ชื่อ เพศ และอายุ
ดาวน์โหลด  
เครือข่ายที่ใช้ได้ ท่านสามารถใช้เครือข่ายในเมืองนาฮะหรือเมืองโอกินาว่าได้ทุกที่ที่มีสติกเกอร์ด้านล่างปรากฏ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าดูภายในแอพ

บริการที่ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้
OKINAWA FREE Wi-Fi SPOT

นี่คือสติ๊กเกอร์แสดงจุดให้บริการ Wi-Fi

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้ เช่น ผ่านทางอีเมล
ท่านสามารถใช้ Wi-Fi ฟรีในพื้นที่ที่มีสติกเกอร์ปรากฏ เพียงกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการในแผนที่ด้านล่าง
* หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และวิธีการใช้งาน กรุณาสอบถามจากแต่ละพื้นที่

แผนที่จุดให้บริการ Wi-Fi

ข้อมูลล่าสุด: 31 มีนาคม 2015