ศูนย์การติดต่อหลายภาษา
FAQ
FAQ
ข้อมูลการบริการ

เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งจังหวัดโอกินาว่าจะบริการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
สามารถช่วยแนะนำการท่องเที่ยวและบริการล่ามแนะแนวในการ รับมือภัยพิบัติ ฯลฯ ได้ทางโทรศัพท์และSkypeและทางอีเมล

เวลาเปิดบริการ : 9:00-21:00
ภาษาที่รองรับ:
อังกฤษ(English)อักษรจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม(繁體中文)อักษรจีนตัวย่อ(简体中文)เกาหลี(한국어), ไทย

บริการฟรี ชำระเพียงค่าโทรศัพท์เท่านั้น

โทรศัพท์ 0570-077207
For call in Japan only
+81-98-851-7286
For international call
Skype ID call-center-th01 call-center-th02
Mail Inquiry Form Inquiry Form
ยกตัวอย่างการใช้บริการ เช่น
  • ช่วยบอกวิธีการไปโรงแรมหน่อย
  • ช่วยแนะนำข้อมูลกิจกรรมร่วมได้ในระหว่างเราอยู่ในโอกินาว่าหน่อย
  • ช่วยบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำหน่อย
  • ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับเกาะให้หน่อย
  • ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารให้หน่อย
โบรชัวร์
Okinawa Travelers’Information Multilingual Contact Center
ข้อมูลโอกินาว่าสำหรับนักเดินทาง ศูนย์ติดต่อสื่อสารหลายภาษาภาษาที่รองรับ
English / 繁體中文 / 简体中文 / 한국어 / ไทย

ดาวน์โหลด PDF:2MB

 

เว็บไซต์ภาษาไทย