วิธีการใช้คือชี้ไปที่คำถามที่เกี่ยวข้อง

สิ่งนี้ถูกสร้างมาจากขั้นตอนส่วนหนึ่งของ [ คอลเล็คชั่น finger-pointed conversations (สำหรับรถบัส/ แท็กซี่)] (MLIT การขนส่งอำเภอเคียวชู Bureau)

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/koutuu/file11.htm *ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น