VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

IMUGE.(อิมุเกะ) การฟื้นคืนชีพของเหล้าสปิริตริวกิว

ในช่วงการปกครองของราชวงศ์ริวกิว ชาวบ้านที่เป็นชนชั้นแรงงานได้กลั่นเหล้ากันเอง โดยใช้มันเทศกลั่นเหล้าแบบโฮมเมดที่เรียกว่า อิมุเกะ ในปี ค.ศ. 1899 กฎหมายใหม่ระบุว่าการกลั่นเหล้าแบบโฮมเมดนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายจึงไม่มีการผลิตอีก กว่าหนึ่งศตวรรษต่อมาได้มีการฟื้นฟูการกลั่นเหล้าแบบโฮมเมดขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีชื่อว่า IMUGE. ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ในโอกินาวะ

ไม่ใช่อะวาโมริหรือโชจู เพราะอิมุเกะเป็นเหล้าสปิริตจากยุคริวกิว

คุณเคนริว คันนะ คือซีอีโอของโรงกลั่นอิชิกะคิ เซฟุคุ (Ishigaki Seifuku) และเป็นผู้สนับสนุนโครงการ IMUGE. และเขาได้อธิบายถึงความเป็นมาของอะวาโมริและอิมุเกะไว้ว่า เป็นเวลา 600 ปีแล้วที่มีการกลั่นอะวาโมริในโอกินาวะ แต่การผลิตนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของฝ่ายบริหารของราชวงศ์ริวกิว อะวาโมริจะใช้รับรองเฉพาะราชวงศ์และผู้มีตำแหน่งสูงเท่านั้น คนสามัญชนทั่วไปไม่สามารถจับต้องได้ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงและการเต้นรำบนเกาะแห่งนี้ ทำให้คุณคันนะคิดว่าน่าจะมีการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อดื่มสังสรรค์กันในชุมชน หลังจากทำการค้นคว้าเรื่องนี้เขาพบว่าชาวบ้านสมัยนั้นผลิตแอลกอฮอล์จากมันฝรั่งโดยใช้มันเทศและน้ำตาลทรายแดงที่ปลูกในท้องถิ่น และผลิตกันตามบ้านและในหมู่บ้านแบบเดียวกับที่ผลิตมิโซะ (ถั่วเหลืองหมัก)

imuge label

จากแรงบันดาลใจที่ได้จากประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ.2016 คุณคันนะและโรงกลั่นอีกสองแห่ง ได้แก่ทาระกาวะ (Taragawa) จากเกาะมิยาโกะ และคุเมะเซน (Kumesen) จากเกาะคุเมะ ได้ร่วมมือกันผลิตเหล้าสปิริต IMUGE. แม้แต่ชาวโอกินาวะเองก็ไม่รู้ถึงประวัติของอิมูเกะและคิดว่าอะวาโมริเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องถิ่นเพียงหนึ่งเดียวในโอกินาวะ คุณคันนะต้องการให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเครื่องดื่มนี้และผลิตอิมูเกะขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นเหล้าสปิริตของริวกิวอันที่สองภายใต้แบรนด์ IMUGE. ในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2019 IMUGE. ทั้ง 3 ชนิดได้ออกสู่ตลาดจากเกาะทั้งสามแห่ง อิมุเกะทั้งสามชนิดนี้ผลิตโดยใช้มันเทศ อ้อย และวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน ทำให้ IMUGE. แต่ละชนิดมีรสชาติและความนุ่มนวลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

imuge bottle

โคจิ x มันเทศ x น้ำตาลทรายแดง = ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด

ผลิตผลในท้องถิ่นเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น คือแนวคิดของ IMUGE .. แค่เพียงใช้มันเทศและอ้อยที่ผลิตเป็นน้ำตาลทรายแดงที่ปลูกในท้องถิ่น ก็ทำให้ปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จนำไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปที่ประสบความสำเร็จ และเมื่อทั้งสองอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จ ประชากรในท้องถิ่นก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิธีนี้ IMUGE. จึงสามารถช่วยฟื้นฟูชุมชนได้

Black Jiuqu
sugarcane-powder
Red potato

IMUGE. มีคุณสมบัติทั้งแอลกอฮอล์จากมันฝรั่งและแอลกอฮอล์จากน้ำตาลทรายแดง ตามกฎหมายภาษีสุราของญี่ปุ่นในปัจจุบัน เนื่องจาก IMUGE. มีส่วนผสมของน้ำตาล จึงถูกจัดว่าเป็นเหล้าสปิริต ไม่ใช่โชจู นอกจากนี้ยังมีเชื้อราโคจิสีดำที่ใช้ในอะวาโมริด้วย องค์ประกอบทั้งสามที่ประกอบด้วย มันเทศ น้ำตาลทรายแดง และโคจิ ให้รสชาติที่หลากหลาย ทำให้โรงกลั่นทั้งหมด 47 แห่งในจังหวัดโอกินาวะจะสามารถสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแน่นอน

สัมผัสกับรสประวัติศาสตร์ของโอกินาวะ เพลิดเพลินไปกับรสชาติของสุราริวกิวกับ IMUGE.

imuge glass

โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021
ข้อความโดยเคอิ อิตะยะ
บรรณาธิการนิตยสาร นักเขียน นักข่าวหนังสือพิมพ์ในโตเกียวและนิวยอร์คมากว่า 15 ปี กลับสู่บ้านเกิดในโอกินาวะเมื่อปี 2019

การสัมภาษณ์นี้จัดทำขึ้นตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ลิ้งก์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

IMUGE.   *ภาษาญีป่่ ุนเท่านั้น

RELATED CONTENTS