VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

ความพยายามใหม่ในการปกป้องโอกินะวะให้สวยงาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คือการเรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ยุติความยากจน และดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน หมู่เกาะกึ่งเขตร้อนของโอกินะวะนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ และเป็นธรรมดาที่ชาวโอกินะวะจะรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม โอกินะวะสนับสนุนการเคลื่อนไหวในระดับโลกกับเรื่องนี้ รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดทำนโยบายส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)ของจังหวัดโอกินะวะและมุ่งมั่นที่จะให้โอกินะวะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ SDG

Okinawa sea

การสนับสนุนต่อการชดเชยคาร์บอน

ความพยายามอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในโอกินะวะก็คือ การชดเชยคาร์บอน แม้ว่าเราจะพยายามลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก๊าซเหล่านี้ก็ยังคงถูกสร้างขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อชดเชยการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรากำลังดำเนินกิจกรรมอื่นๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ในโอกินะวะมีดำเนินการการชดเชยคาร์บอนในงานกีฬา งานเทศกาล งานประดับไฟและงานสัมมนาต่างๆ

สำนักการประชุมและนักท่องเที่ยวโอกินะวะ (Okinawa Convention & Visitors Bureau) ได้ดำเนินการการชดเชยคาร์บอนเพื่อปรับสมดุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการการแปรรูป การผลิต และการขนส่งถุงรักษ์โลก Be.Okinawa

Be.Okinawa eco-bags

ช่วยสร้างสังคมที่สวยงามอย่างยั่งยืนในโอกินะวะ

การชดเชยคาร์บอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา นี่เป็นส่วนหนึ่งของ SDG 13: การรับมือกับสภาพภูมิอากาศ และ SDG 14: ชีวิตใต้น้ำ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการจัดการป่าไม้ เป็นส่วนหนึ่งของ SDG 7: พลังงานสะอาดและสามารถเข้าถึงได้, SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และ SDG 15: ชีวิตบนพื้นดิน

SDGs

ทั้งชาวโอกินะวะและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะต่างก็ได้รับความสุขจากการได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม พืช และสัตว์ที่สวยงาม ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่านี้จะช่วยรักษาโอกินะวะให้สวยงามสำหรับคนรุ่นต่อไป ในขณะเดียวกันก็ทำให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ได้รับความสำคัญในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น

มาทำสิ่งที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน!

โพสต์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2021
ข้อความโดยเคอิ อิตะยะ
บรรณาธิการนิตยสาร นักเขียน นักข่าวหนังสือพิมพ์ในโตเกียวและนิวยอร์คมากว่า 15 ปี กลับสู่บ้านเกิดในโอกินาวะเมื่อปี 2019

RELATED CONTENTS