WEATHER IN OKINAWA TODAY
Max 18° C / Min 18° C
แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น
ลิงก์บริษัทสายการบิน เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น – ข้อมูลการติดต่อสำหรับตรวจสอบการจองและสถานะการดำเนินการ –
ข้อมูลการให้บริการทางเรือ
เรือข้ามฟาก / เรือด่วน(เกาะโอกินาว่าหลัก ⇔ เกาะย่อย)
เส้นทางทะเล สถานะการบริการ
เกาะ Tokashiki (ท่าเรือ Tokashiki) ⇔ Naha (ท่าเรือ Tomari) รถไฟมารีน ไลเนอร์ / เรือเฟอร์รี่โทคาชิกิ
(เว็บไซต์ทางการของเกาะโทคาชิกิ)
เกาะ Zamami (ท่าเรือ Zamami) ⇔ Naha (ท่าเรือ Tomari) เรือเฟอร์รี่ซามามิ
เรือควีนซามามิความเร็วสูง
(เว็บไซต์ทางการของเกาะซามามิ)
เกาะ Kume (ท่าเรือ Kanegusuku) ⇔ Naha (ท่าเรือ Tomari) เรือคุเมะชิมะใหม่ / เรือเฟอร์รี่เรียวเคียว
(เรือคุเมะเมอแชนท์มารีน)
หมู่เกาะ Daito (ท่าเรือ Daito ใต้/ท่าเรือ Daito เหนือ) ⇔ Naha (ท่าเรือ Tomari) ไดโตะ(การขนส่งทางเรือไดโตะ)
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Kudaka (ท่าเรือ Tokujin) ⇔ Chinen เมือง Nanjo (ท่าเรือ Azama) เรือเฟอร์รี่เกาะคุดาคะ
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Ie (ท่าเรือ Ie) ⇔ เมือง Motobu เขต Kunigami (ท่าเรือ Motobu) เรือจ้าง(เกาะอิเอะ / ปราสาท)
(เว็บไซต์ทางการของหมู่บ้านอิเอะ)
เกาะ Izena (ท่าเรือ Nakada) ⇔ Nakijin (ท่าเรือ Unten) เรือเฟอร์รี่อิเซนนะ นาโอเอน
(เว็บไซต์ทางการของหมู่บ้านอิเซนนะ)
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Iheya (ท่าเรือ Maedomari) ⇔ Nakijin (ท่าเรือ Unten) เรือเฟอร์รี่อิเฮยะ
(เว็บไซต์ทางการของหมู่บ้านอิเฮยะ)
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Minna (ท่าเรือ Minna) ⇔ เมือง Motobu เขต Kunigami (ท่าเรือ Tokashiki) เรือเฟอร์รี่นิววิงมินนะ
(เว็บไซต์ทางการของการขนส่งทางเรือมินนะ)
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Tsuken (ท่าเรือ Tsuken) ⇔ Katsuren เมือง Uruma (ท่าเรือ Heshikiya) เรือเฟอร์รี่คุกานิ(ชมวิวคามิยะ)
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เรือข้ามฟาก / เรือด่วน(เกาะย่อย ⇔ เกาะย่อย)
เส้นทางทะเล สถานะการบริการ
หมู่เกาะ Yaeyama ⇔ เกาะ Ishigaki (ท่าเรือ Ishigaki) ANEIKANKO
เรือเฟอร์รี่ชมวิว Yaeyama

*เฉพาะเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Yonaguni (ท่าเรือ Kubura) ⇔ เกาะ Ishigaki (ท่าเรือ Ishigaki) เรือเฟอร์รี่โยนะคุนิ(การขนส่งทางเรือฟุคุยามะ)
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Tarama (ท่าเรือ Tarama) ⇔ เกาะ Miyako (ท่าเรือ Taira) เรือเฟอร์รี่ทารามายุ
(การขนส่งทางเรือทารามายุ) 

*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกาะ Ogami (ท่าเรือ Ogami) ⇔ เกาะ Miyako (ท่าเรือ Shimajiri) เรือคาริยุสุใหม่
(เฟอร์รี่ / คำแนะนำเรือรับส่งผู้โดยสาร) 

*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เรือเฟอร์รี่ / เรือด่วน (ภายในอำเภอโอกินาว่า ⇔ ภายนอกอำเภอโอกินาว่า)
เส้นทางทะเล สถานะการบริการ
จังหวัด Hyogo (ท่าเรือ Kobe) ⇔ Naha (ท่าเรือ Tomari) เรือข้ามฟาก A”LINE
*เวอร์ชั่นญี่ปุ่นเท่านั้น
จังหวัด Kagoshima (ท่าเรือ Kagoshima ใหม่) ⇔ เกาะ Ishigaki (ท่าเรือ Ishigaki) / เมือง Motobu เขต Kunigami (ท่าเรือMotobu) มารีนไลน์
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เรือชมวิวใต้น้ำ/เรือสำราญ
เส้นทางทะเล สถานะการบริการ
Naha (ท่าเรือ Tomari) เรือท่องเที่ยวใต้น้ำ
มารีนไลน์
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Naha (ท่าเรือ Tomari) ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น
เวสท์ มารีน
*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อมูลการขนส่งอื่นๆ

*ในช่วงที่มีพายุไต้ฝุ่น สะพานและ/หรือถนนต่างๆ อาจปิดให้บริการ โปรดใช้ความระมัดระวัง