Visitokinwajapan Instagram Photo Contest

Share Your favorite okinawa!
#FeelingOkinawa
Instagram Photo Contest

มาแบ่งปันสิ่งที่คุณชื่นชอบในโอกินาวะให้กับทุกคนกันเถอะ!
เพียงแค่โพสต์รูปถ่ายที่คุณได้ถ่ายในระหว่างทริปโอกินาวะของคุณ หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไปที่โอกินาวะ ให้โพสต์รูปถ่ายของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวคุณที่ “ทำให้คุณนึกถึงโอกินาวะ” ผ่านทางบัญชี Instagram ของคุณพร้อมใส่แฮชแท็ก “#FeelingOkinawa” โดยผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้โพสต์รูปถ่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีโอกาสได้ลุ้นคว้าตั๋วเครื่องบินไปโอกินาวะ *กรุณาอ่านเงื่อนไขการส่งประกวดก่อนการเข้าร่วม

ช่วงเวลาการประกวด: ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2019

หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับของรางวัล

 • 1 winner

  ของรางวัล:
  ตั๋วเครื่องบินไปกลับโอกินาวะ 2 ที่นั่ง

  1. ไม่สามารถกำหนดสายการบินหรือชั้นที่นั่งได้
  2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบินถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง
  3. เนื่องด้วยข้อจำกัดของช่วงเวลาที่จะบินและเที่ยวบิน ทางเราจะแจ้งรายละเอียดกับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง

กติกาการเข้าร่วมประกวด

 • กดติดตามบัญชี Instagram “@visitokinawajapan” ขององค์การท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาวะ

 • โพสต์รูปถ่ายของโอกินาวะที่คุณชื่นชอบหรือรูปถ่ายของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ทำให้คุณนึกถึงโอกินาวะ

 • ระบุข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและคำบรรยายภาพให้กับรูปถ่ายนั้น อย่าลืมใส่แฮชแท็ก “#FeelingOkinawa” และกล่าวถึงบัญชีของเรา @visitokinawajapan เข้าไปในคำบรรยายภาพนั้นด้วย

ข้อกำหนดในการสมัคร

ข้อตกลงและเงื่อนไข “การประกวดรูปถ่าย Instagram #FeelingOkinawa″

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน “การประกวดรูปถ่าย Instagram #FeelingOkinawa” (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “การประกวด”) ได้รับการกำหนดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาวะ (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “ผู้จัดงาน”) ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการประกวด รวมไปถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของการประกวดนี้ (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์การประกวด (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์”)

สิทธิ์การสมัคร
• บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนี้
• การประกวดนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 และจะสิ้นสุดในวันที่ 10 มีนาคม 2019 (GMT +9) (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “ช่วงเวลาการประกวด”)
• หากมีการตัดสินว่ารูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้นไม่ใช่รูปถ่ายต้นฉบับ ไม่สามารถดูได้ ไม่สมบูรณ์ หรือพบว่ามีการดัดแปลง ปลอมแปลง มีข้อผิดพลาด มีการฉ้อโกง มีการโจรกรรม หรือเป็นการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในช่วงเวลาการประกวด ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ มีเพียงรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดภายในช่วงเวลาการประกวดเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าประกวด
รางวัล
ตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น 2 ท่าน (1 รางวัล)
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจำเป็นต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนในการขอรับรางวัล ทางผู้จัดงานสามารถตัดสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินได้ หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยอมปฏิบัติตาม
• ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หากผู้ที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติ ติดต่อไม่ได้ ไม่ตอบกลับการติดต่อจากผู้จัดงานภายใน 5 วัน หรือขอสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางผู้จัดงานจะทำการพิจารณาและส่งมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น
• ผลการประกวดและผลการตัดสินทั้งหมดของผู้จัดงานในการประกวดครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด ทางผู้จัดงานจะไม่มีการตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลการตัดสิน ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องรับทราบและยอมรับว่าจะไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างทางผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมในการประกวดนี้ โดยผู้เข้าร่วมในการประกวดนี้จะต้องสละสิทธิ์การดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกวดต่อผู้จัดงาน
• เมื่อได้รับของรางวัลแล้ว ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและของรางวัลทั้งก่อนและหลังจากการรับของรางวัล ทั้งนี้รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลตามที่ทางผู้จัดงานเห็นว่าสมควร
กติกาการประกวด
• รูปถ่ายจะต้องได้รับการส่งประกวดผ่าน Instagram ภายในระยะเวลาการประกวด
• ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางบัญชี Instagram ของตนเองโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • 1. ผู้ร่วมประกวดต้องกดติดตาม @visitokinawajapan บน Instagram เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวดหรือรับของรางวัล
 • 2. ผู้ร่วมประกวดสามารถเข้าร่วมประกวดโดยโพสต์รูปถ่ายในบัญชี Instagram ส่วนตัวพร้อมติดแฮชแท็กทางการของการประกวดนี้: #FeelingOkinawa
 • 3. การโพสต์ควรระบุตำแหน่งที่ตั้งในจังหวัดโอกินาวะที่คุณได้ถ่ายภาพนั้น
• ความคิดเห็นต่อรูปถ่ายเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนน แนะนำให้ผู้เข้าร่วมประกวดเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความทรงจำของรูปถ่ายเมื่อโพสต์รูปในการประกวดนี้ด้วย
• ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีให้เป็น ‘สาธารณะ’ เพื่อให้ผู้จัดงานสามารถเข้าไปดูรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดได้
• ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งรูปถ่ายได้หลายภาพ โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้นและไม่เป็นรูปถ่ายซ้ำ
• ทางผู้จัดงานจะไม่ตรวจสอบการได้รับของผลงานที่ส่งประกวด
• ผู้เข้าร่วมประกวดจำเป็นต้องขออนุญาตบุคคล สถานที่ หรือสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายที่ได้ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดงานจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ปัญหา หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่าย
• ทางผู้จัดงานจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับรูปถ่ายที่ถูกส่งเข้ามาในการประกวดนี้
• รูปถ่ายทั้งหมดที่ส่งเข้ามาในการประกวดนี้อาจถูกนำไปโพสต์ซ้ำในบัญชี Instagram @visitokinawajapan โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้า และทางผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องชำระค่าขอใช้งานรูปถ่ายให้แก่เจ้าของรูปถ่ายแต่อย่างใด
เกณฑ์การตัดสิน
• การส่งประกวดผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติยินยอมจากทางผู้จัดงาน โดยทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าร่วม หากเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • 1. มีเนื้อหาลามกอนาจาร ยั่วยุอารมณ์ ทำให้รู้สึกไม่ดี ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เหมาะสม หรือผิดกฏหมาย
 • 2. มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกวด
 • 3. ไม่ทำตามกติกาการประกวด
 • 4. ไม่ใช่รูปถ่ายต้นฉบับของผู้เข้าร่วมประกวด
 • 5. เป็นรูปถ่ายโพสต์ซ้ำจากที่เคยโพสต์เอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนช่วงเวลาการประกวดนี้
• ชิ้นงานที่ส่งประกวดจะถูกประเมินตามเกณฑ์การตัดสินต่อไปนี้:
คุณภาพของรูปถ่าย 10
ความนิยมของรูปถ่าย (จำนวนการถูกใจและความคิดเห็น) 5
คุณภาพของคำบรรยายภาพ 10
รวมเป็น 25 คะแนน
• รูปภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับส่วนบุคคลของผู้ที่ส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลจากการประกวดรูปถ่ายจากที่อื่น ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านจะต้องรับประกันความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวด โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ได้รับการอนุญาตแล้ว และต้องเป็นรูปถ่ายที่เป็นผลงานของตนเอง
• ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้ส่งเข้ามาเพื่อการประกวดในครั้งนี้จะยังคงเป็นของผู้เข้าร่วมประกวด แต่เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว จะถือว่าผู้เข้าร่วมประกวดได้มอบสิทธิ์ให้กับผู้จัดงานในการนำรูปถ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดไปตีพิมพ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับการประกวดนี้
• ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีเกี่ยวกับการตีพิมพ์รูปถ่ายที่มีการลอกเลียนโดยแบบผิดกฎหมาย
การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
• การรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยสามารถเข้าไปดูสำเนาดังกล่าวได้ที่ https://www.visitokinawa.jp/privacy-policy-site-policy โดยเมื่อเข้าร่วมการประกวดนี้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประกวดได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของผู้จัดงาน รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดงานแล้ว
ข้อยกเว้น
• ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายต่าง ๆ การถูกทำร้ายร่างกายโดยไม่ได้เจตนา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการประกวดครั้งนี้ (รวมถึงความเสียหายทางอ้อมใด ๆ รวมทั้งการเสียชีวิต) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
• ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคคลที่ประพฤติผิดกติกาหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกวดนี้ ขั้นตอนการสมัคร หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
• ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่สามารถดำเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ได้อันมีสาเหตุมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม โทรจัน การโจมตีที่ทำให้ปฏิเสธการให้บริการ การแก้ไขปลอมแปลงเอกสาร การแทรกแซงที่ไม่ถูกต้อง การฉ้อโกง การข้อขัดข้องทางเทคนิค หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมจัดการได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ส่งผลต่อการจัดการประกวด ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความพร้อม ทั้งนี้ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลใดก็ตามที่ก่อกวนขั้นตอนการส่งประกวด และ/หรือยกเลิก สิ้นสุด เปลี่ยนแปลง หรือระงับการประกวดออกไปก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน